Zblewo - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Zblewo - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Zblewo - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła o dokumencie.

Zblewo - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła

łac.: Parohiae Zblevensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 11?? r. - utworzono parafię krótko po zaprowadzeniu chrześcijaństwa wydzielając ją z Parafii Starogard
Wg strony parafii do 1310 r. należała do Dekanatu Tczew, a następnie do dekanatu Starogard.
Jest to informacja sprzeczna, wymagająca dalszych wyjaśnień
 • 1340 r. - pierwsza wzmianka o parafii
W przywileju osadczym dla Zblewa z dn. 3 sierpnia wyznaczono 4 włóki wolne dla kościoła
Istniał kościół drewniany w złym stanie. Był konsekrowany.
Do probostwa należały 4 włóki.
Czy zachowały się akta ?
Stan techniczny kościoła groził jego zawaleniem.
Na dachu zawieszona sygnaturka.
Dwa dzwony wisiały obok kościoła.
Plebania spalona
Ks. komendarz mieszkał w domu ogrodnika
Czy zachowały się akta ?
 • 1688 r. - odnowiono kościół
-Istniał kościół drewniany, pw. św. Mikołaja Archanioła i św. Mikołaja - tak bardzo zniszczony, że nadawał się do odbudowy
-Uposażenie proboszcza stanowiły cztery łany ziemi z łąkami, ogrodami i innymi dodatkami. Miał też ogród, znajdujący się w pobliżu plebanii, darowany niegdyś proboszczowi Lwoweckiemu przez szlachcica Podlewskiego, starostę borzechowskiego. Proboszcz miał też prawo do połowu ryb w jeziorze zblewskim. Pobierał też meszne z wsi parafialnych.
-Nie podano imienia proboszcza
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 166
Inne źródła datują go na 1719 r. powołując się na znale­ziony napis umieszczony na belce pod chórem
Wieś królewska należąca do starostwa borzechowskiego z kościo-łem murowanym, pw. św. Michała Archanioła
Protokół (oryginał) zawiera dokładny opis kościoła, wyposażenia, porządku nabożeństw, uposażenia proboszcza
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 206)
 • 1731 r. - założono Bractwo Różańca św.
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Czy zachowały się akta ?
Czy zachowały się akta ?
 • 1860 r. - założono Bractwo Trzeźwości (wg "Zarysu...")
Wg "Słownika..." od 1869 r.
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1879 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
 • 1880 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1886 r. - w dn. 2 sierpnia założono III Zakon św. Franciszka
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Dekret z dn. 06.04.1914 r. opublikowany w Orędowniku nr 4/1914 r. Odszukać
Dekret z dn. 16.12.1922 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1923 r.
 • 1924 r. - w maju założono Straż Honorową
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 7583
- katolików Niemców 27
Ogółem 7610 dusz, w tym 4681 komunikujących.
Parafia Iwiczno ? "Zarys..." str. 584/856 Przebadać
Kościół filialny Lubichowo (1702 - 08.08.1853 r.)
Patrz strona Parafii Lubichowo
Kościół filialny Bytonia (1992 - nadal)
 • 1992 r. - w dn. 27 września kościół został poświęcony przez Bpa Szlagę
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 239) - brak informacji o kościele filialnym.
 • 1995 r. - w dn. 31 maja (wg Spisu... str. 669) i w spisie z 1998 r. występuje jako kaplica publiczna.
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 338) i w kolejnych spisach do 2014 r. występuje kościół filialny Bytonia.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 11?? r. - parafia obejmowała miejscowości:
Lubichowo, Zblewo.
Ustalić
Białochowo, Borzechowo, Nieradowo, Radziejewo, Zblewo.
 • 1702 r. - w momencie przyłączenia jako filii z Parafii Lubichowo przyłączono miejscowości:
Ustalić
Zalewo, Borzecho, Iwiczno, Bytonia, Radziejewo, Wieradowo, Lipe, Bląmfeld, Kaliska, Piła Lipska, Białachówko.
Zblewo, Borzechowo (siedziba starostwa), Jeżewo, Bytonia, Radziejewo, Nieradowo, nowe kolonie Młyńsk, Czubek, Libiki, Jerzyki, Czarne, Wieleń, Zawada, Białachowo, Piekielko Nieradówko, Blumweld, Kazub, Dunajek Zamrze, Lipska Piła, Lipska karczma, Lipe, Kaliska
Ustalić
Białachowo, Białachówko, Bitonia (Bytonia), Blumfelde, Borzechowo, Bukowiec, Cis, Czarne, Czubek, Dąbrowa, Dunajek, Frankenfelde, Hartigsthal, Huta, Iwiczno, Kaliska, Kamienna Karczma, Kazub, Lipska Karczma, Lipska Piłka, Lipy, Lubiki, Łążek, Młyńsk, Nieradowo, Piece, Posiadłowisko, Radziejowo, Strych, Trzechowo, Trzechowosee, Trzosowo, Wirty, Zamrze, Zblewo.
Piece, Czarne, Huta, Lubiki, Młyńsk, Iwiczno z Frankenfelde, Dąbrowa-Kaliska, Czubek i Steinkrug
Dekret z dn. 06.04.1914 r. opublikowany w Orędowniku nr 4/1914 r. Odszukać
Piece, Czarne, Huta, Lubiki, Młyńsk, Iwiczno z Frankenfelde, Dąbrowa-Kaliska, Czubek i Steinkrug
Dekret z dn. 16.12.1922 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1923 r.
Białachowo, Bytonia, Borzechowo, Cis, Dunajki, Kazub, Lipska Karczma, Lipski Młyn, Lipy, Łążek, Mały Bukowiec, Miradowo, Nowy Cis, Radziejewo, Strych, Twardydół (leśnictwo), Wirty (nadleśnictwo), Trzosowo, Zamrze, Zblewo.
Białachowo, Białachówko, Bytonia, Cis, Cis Nowy i Stary, Dunajki, Kazub, Lipska Karczma, Lipski Młyn, Lipy, Łążek, Miradowo, Strych, Trzosowo, Zamrze.
Strych
Białachowo, Białachówko, Bytonia, Miradowo, Łążek, Piłka, Nowy Cis, Stary Cis, Zblewo, Zomża.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 247) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 338) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 354) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 362) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 370) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 374) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 381) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 382) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 315) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Białachowo, Białachówko, Bytonia, Cis, Lipy (2 zabudowania), Lipski Młyn (2 zabudowania), Łążek, Miradowo, Zomże.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Białochowo lub Białachowo
Bordzichau (Bordzichow) - Borzechowo (Borzychowo)
- Bukowiec
Bitonia - Bytonia lub Bytonia
Alt-Ciss - Cis Stary (1.) (Stary Cis) (wg Słownika 1880 - par. Zblewo)
Neu-Ciss - Cis Nowy(2.) (Nowy Cis) (wg Słownika 1880 - par. Zblewo)
Czernen - Czarne
Czubeck - Czubek lub Czubek (wg Słownika 1880 - par. Zblewo)
- Dąbrowa lub Dąbrowa
Dunaiken - Dunajek
Dunaiken - Dunajki (Dunajek) (wg Słownika 1881 - par. Leśno)
Frankifeld (Frankenfelde) - Frank lub Frank
Hartingsthal - Hartigsthal (leśn. do nadleśnictwa Wirty)
Hütte - Huta (2.)
Iwitzno - Iwiczno (Iwiczna) lub Iwiczno
Königl. K. - Kaliska (Kaliska król.) lub Kaliska
- Kamionna ? - Kamienna Karczma lub Kamienna Karczma
- Kazub lub Kazub
- Lipska Karczma lub Lipska Karczma
Lipsche Mülle (oraz Lippe Muchl) - Lipski Młyn lub Lipski Młyn (Lipska Piła, Lipska Piłka)
Blumfelde - Lipy
Lubicki Patrz też Lubicki - Lubiki (Libiki)
Lonschek - Łążek lub Łążek
- Bukowiec Mały lub Mały Bukowiec
Miradau Patrz też Miradau - Miradowo
Mlinsk - Młyńsk lub Młyńsk (wg Słownika 1885 - par. Zblewo)
- Nieradowo (1583)
Ofen Patrz też Ofen - Piece lub Piece
- Posiadłowisko
Rathsdorf (Ratsdorf) - Radziejewo (Rautenberg, Radziejowo)
Strich - Strych lub Strych
Trossowo - Troszewo (wg Słownika 1892 - par. Zblewo)
- Trzechowo (wg Słownika 1892 - par. Zblewo)
- Trzechowosee
Hartigstal - Twardydół (leśnictwo)
- Wirty
Wirthy - Wirty (nadleśnictwo)
- Trzosowo
- Zamrze
Hochstüblau (Hochstueblau, Hoch-Stüblau) - Zblewo (Stubelow 1305, Stuebelow 1340, Stoblau 1458, Zblevien, Źblewo)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

16?? - 1622 - Ks. Andrzej z Gostynia Proboszcz czy Gostyński Jerzy 1662
16?? - 16?? - Ks. Toporski Mikołaj Proboszcz
16?? - 16?? - Ks. Lwowecki Jan Proboszcz
16?? - 1710 - Ks. Łącki Andrzej Komendarz / Proboszcz czy Łącki Stanisław
16?? - 1686 - Ks. Brak danych Komendarz czy Łącki ?
16?? - 16?? - Ks. Wenda Jan Proboszcz
16?? - 17?? - Ks. Łyszkowski Tomasz Proboszcz
17?? - 17?? - Ks. Plata Józef Proboszcz
17?? - 17?? - Ks. Heynowski Franciszek Proboszcz
17?? - 1813 - Ks. Bassendowski Ignacy Proboszcz
1813 - 1825 - Ks. Keyster Jan Proboszcz
1826 - 1836 - Ks. Nelke Paweł Proboszcz
18?? - 18?? - Ks. Aranowski Piotr Proboszcz
18?? - 18?? - Ks. Worloff Wilhelm Proboszcz
1866 - 1903 - Ks. Trętowski Hieronim Proboszcz
1904 - 1927 - Ks. Krefft Konstanty Franciszek Proboszcz
1927 - 1927 - Ks. Roehle Stanisław Proboszcz czy Administrator
1927 - 1939 - Ks. Zakryś Piotr Proboszcz
1927 - 1928 - Ks. Knitter Bolesław Wikary
1940 - 1940 - Ks. Littfin Leon Proboszcz
1941 - 1944 - Ks. Schulz Jan Proboszcz
1944 - 1944 - Ks. Karchanek Paweł Proboszcz
1945 - 1947 - Ks. Smagliński Franciszek Proboszcz
1946 - 1949 - Ks. Pranis Jan Wikariusz ekspozyt
1947 - 1948 - Ks. Zalewski Mieczysław Administrator czy Proboszcz
1948 - 1954 - Ks. Meloch Bolesław Proboszcz
1954 - 1960 - Ks. Licznerski Alojzy Proboszcz
1958 - 19?? - Ks. Mindykowski Henryk Wikariusz
1960 - 1969 - Ks. Wróblewski Franciszek Proboszcz, wicedziekan (1963-67), ur. 4.10.1916, św. 1946
1963 - 19?? - Ks. Woźnicki Stefan Wikariusz, ur. 6.7.1937, św. 1961;
1963 - 1968 - Ks. Lorenz Adam Rezydent
1968 - 19?? - Ks. Grzenkiewicz Edmund Wikariusz
1970 - 1990 - Ks. Rydzkowski Aleksander Proboszcz, radca duchowny (1983-87), 30.9.1912, 1946
1978 - 1980 - Ks. Baumgart Konrad Wikariusz
1980 - 1983 - Ks. Kreft Henryk Wikariusz
1985 - 1987 - Ks. Milewski Wacław Wikariusz
1990 - 1996 - Ks. Benedict Zdzisław Proboszcz
1991 - 1995 - Ks. Weltrowski Marek Wikariusz
1996 - 2021 - Ks. Górecki Zenon Proboszcz
1996 - 1998 - Ks. Kujawa Arkadiusz Wikariusz
1998 - 2000 - Ks. Młyński Paweł Wikariusz
2000 - 2003 - Ks. Węsierski Marek Wikariusz, ur. 18.12.1972, św. 2000;
2004 - 2008 - Ks. Draszanowski Mateusz Paweł Wikariusz
2008 - 2011 - Ks. Kierbic Robert Wikariusz
2008 - 2021 - Ks. Borys Gerard Rezydent, kapłan archidiec. gdańskiej, kan. grem. Kap. Kol. we Wrzeszczu;
2013 - 2014 - Ks. Wietrzykowski Piotr Wikariusz
2018 - 2021 - Ks. Orłowski Paweł Wikariusz
 • Źródła:
Strona www parafii
Strona www diecezji

Powołania kapłańskie i zakonne

1899 - Ks. Czaplewski Jan Brunon
1900 - Ks. Czaplewski Paweł Antoni
19?? - Ks. Prabucki Paweł (1893-1942)
19?? - ks. Prabucki Alojzy (896-1940)
19?? - Ks. Prabucki Bolesław (1902-1942)
19?? - Ks. Kuczkowski Józef (1909-1979)
19?? - Ks. Bieliński Gracjan (1913-1981)
19?? - Ks. Borzyszkowski Marian (1936-2001)
1900 - Ks. Landowski Józef (1920-2001)
19?? - Ks. Kroll Henryk (1943-2006)
19?? - Ks. Skalski Edmund (1954-)
19?? - Ks. Osiński Zdzisław 1953-
19?? - Ks. Grabowski Grzegorz 1953-
19?? - Ks. Fierek Janusz 1963-
19?? - Ks. Laniecki Wojciech 1955-
19?? - Ks. Piwowarczyk Przemysław 1969-
19?? - o. Grabowski Sylwester SVD 1972-
19?? - o. Koralewski Piotr SVD1973-
19?? - Ks. Glaza Michał 1984-
19?? - Ks. Dorawa Szymon 1985-
19?? - Ks. Wycinka Filip Adam OFM
 • Źródła:
Schematyzmy
Strona www diecezji
Strona www parafii

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1726 r.
- ślubów od 1751 r.
- zgonów od 1797 r.
- chrztów od 1892 r.
- ślubów od 1875 r.
- zgonów od 1875 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 544 - W 551,
tj. 8 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1726-1762 (AD Pelplin W 544) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 544 enthält pfarrgeschichtl. Aufzeichnungen von 1745
W 544 zawiera pfarrgeschichtl. Records z 1745
Księga chrztów 1762-1829 (AD Pelplin W 545) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1830-1866 (AD Pelplin W 546)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1867-1892 (AD Pelplin W 547)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1892-1909 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1909-1919 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1919-1928 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1929-1942 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1942-1951 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1952-1957 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie występują.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1751-1762 (AD Pelplin W 544) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1762-1835 (AD Pelplin W 545) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 15.11.1762 r., ostatni wpis 24.11.1835 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1826-1874 (AD Pelplin W 548)
Pierwszy wpis 27.11.1826 r., ostatni wpis 13.12.1874 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjasnić czy jest to duplikat?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1875-1907 (w parafii)
Pierwszy wpis 11.01.1875 r., ostatni wpis 26.11.1907 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis 1.1.1875 - 30.11.1907
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1908-1951 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 11.01.1908 r., ostatni wpis 26.12.1951 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1952-2000 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1797-1810
Wg "Zarysu... istniała jeszcze w 1928 r.
Księga zgonów 1810-1845 (AD Pelplin W 549)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1846-1874 (AD Pelplin W 550)
Pierwszy wpis 05.01.1846 r., ostatni wpis 25.12.1874 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1875-1890 (w parafii)
Pierwszy wpis 08.01.1875 r., ostatni wpis 31.12.1890 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis 5.1.1875 - 28.12.1890. Są to daty zgonów, a nie wpisów (pochowania).
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1891-1911 (w parafii)
Pierwszy wpis 05.01.1891 r., ostatni wpis 28.10.1911 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis 2.1.1891 - 25.12.1911. Są to daty zgonów, a nie wpisów (pochowania).
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1911-1942 (w parafii)
Pierwszy wpis 30.10.1911 r., ostatni wpis 26.04.1942 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis 27.10.1911 - 22.04.1942. Są to daty zgonów, a nie wpisów (pochowania).
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1943-1952 (w parafii)
Pierwszy wpis 06.01.1943 r., ostatni wpis 27.12.1952 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis 01.01.1943 - 22.12.1952. Są to daty zgonów, a nie wpisów (pochowania).
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1953-1986 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 03.01.1953 r., ostatni wpis 31.12.1986 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1987-2002 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 2002-2006 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Pfarrakta und Lehrerkonferencen 1867-1892 (AD Pelplin W 551)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 551 Pfarrakten betr. Schulsachen und Lehrer 1852-1875
W 551 parafialnych Betr. Przyborów szkolnych i nauczycieli 1852-1875
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- Statut Bractwa Różańca św. z 1723 r.
Czy się zachował ?
Czy zachowały sie księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańca św.
- Bractwa Trzeźwości
- III-go Zakonu św. Franciszka
- Straży Honorowej
- Stowarzyszenia Młodzieży

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
W 1928 r. w Borzechowie istniał kościół luterski.