Świekatowo pow. Świecie - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina Biskupa z Tours

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Świekatowo pow. Świecie - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina Biskupa z Tours. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Świekatowo pow. Świecie - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina Biskupa z Tours o dokumencie.

Świekatowo - Parafia rz.-kat. pw. Św. Marcina Biskupa z Tours

łac.: Parohiae Swiekatovensis
inne nazwy: Parafia Świekatowo p.w. św. Marcina
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1277 r. - przed tym rokiem nastąpiło utworzenie parafii
W niektórych źródłach pisze się o parafii grodowej Serock-Jasiniec Sprawa do wyjaśnienia
 • 1583 r. - istniała już szkoła parafialna
 • 1644 r. - zbudowano kościół drewniany ??
Wieś kapituły włocławskiej
Świątynia drewniana, stara, p.w. św. Marcina
Uposażenie parafii: dwa łany ziemi oraz dziesięcina z wsi należących do parafii. Ponadto pewna suma zapisana na karczmie w Świekatowie.
Istniał przytułek.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 112 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Istniał kościół drewniany.
 • 1686 r. - proboszcz Świekatowa był jednocześnie proboszczem Parafii Serock
Dlaczego?
 • 1691 r. - ufundowano dzwon kościelny
Aktualnie jest eksponatem w kruchcie kościelnej.
Wieś kapituły włocławskiej.
Istniał drewniany kościół parafialny p.w św. Marcina
Na uposażenie kościoła był łan ziemi we wsi Korytowo, zapisany przez Wisniowskich i Krupockich, aktualnie w posiadaniu Franciszka Tuchołka, starosty jasieńskiego, który płacił czynsz.
Proboszcz miał na uposażenie cztery łany ziemi, jeden domek w którym mieszkal zagrodnik, odrabiając mu pracą. Akcydens i meszne pobierał z wsi parafialnych.
Istniał przytułek, w którym przebywało trzech ubogich, żyjących z jałmużny
Proboszczem był ks. Czapiewski Antoni
Dekret reformacyjny dla kościoła w Świekatowie wystawiony w Świekatowie, dnia 31 maja 1711 r., s. 138-140 (412-414).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 187)
 • 1746 r. - założono Bractwo Szkaplerza
Drewniana świątynia. Prawo patronatu należało do kapituły włocławskiej. Nosiła wezwanie św. Marcina
Specjalnego uposażenia dla kościoła nie było, z wyjątkiem ofiar z pogrzebów, zapisu 200 florenów, dającego roczny dochód 12 florenów na dobrach Łowin
Proboszczen był ks. Kiezlinkowski Antoni.
Uposażenie proboszcza składało się z czterech łanów ziemi oraz mesznego z wsi parafialnych
Było około 300 katolików zobowiązanych do sakramentów wielkanocnych, pewna, nie podana, liczba luteran i Żydzi we wsi Szewno. Nawróconych 15 osób.
Luteranie nie posiadali swojego zboru, mieli jedynie dom modlitwy. Pochówki zmarłych odbywały się na polach w rejonie wsi, w których mieszkali.
Szczegółowe opisy i spisy dotyczące kościoła i parafii znajdują się w oryginale.
Dekret reformacyjny, s. 820-823 oryginału (Akta AD Pelplin, Sygn. G 56)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 249)
Akta w AD Pelplin sygn. G 62.
Wieś prestymonialna kapituły włocławskiej, aktualnie w posiadaniu kanonika Lasockiego
Kościół stary, drewniany, kryty dachówą.
Istniało Bractwo Szkaplerza Najświętszej Marii Panny, założone w 1746 r. przez zakon karmelitów, co potwierdziła w 1747 r. władza diecezjalna
Z wizytacji z 1746 r. wynika, że parafii a straciła kilka wsi na rzecz parafii sąsiednich.
Proboszcz nie miał prawa propinacji, ale z karczmy dworskiej płacono mu rocznie 50 groszy, o czym informowały wizytacje biskupa Gniewosza z 1649 r. i Czapskiego z 1746 r.
W ostatnim roku ochrzczono 22 osoby, zaślubionych było 9 par, zmarłych 8.
Parafia liczyła 183 mężczyzn 202 kobiety, 60 chłopców i 64 dziewczęta. Wszystkich parafian było 516 osób.
Liczbę luteran szacuje się na 399 osób
Luteranie oddawali iura stolae parafii, według panujących zwyczajów, chowali zmarłych na cmentarzu
Proboszczem był Grzegorz Brankmsciszewski ?
Oryginalna księga zawiera opisy, spisy itp dotyczące kościoła i parafii
Dekret reformacyjny, podpisany za biskupa ordynariusza przez Łukasza Płacheckiego, kanonika lubelskiego i prepozyta inowrocławskiego, sekretarza, k. 9-10 (Akta AD Pelplin, sygn. G 62)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 120)
 • 1790 r. - proboszcz posiadał 4 włóki ziemi
 • 1802 r. - wielki pożar wsi
Spłonął drewniany kościół z XVII w. wraz z plebanią. Był to drugi kościół drewniany w historii parafii. Spaliły się akta archiwum parafialnego
 • 1803 r. - założono Bractwo Opatrzności Boskiej
 • 1819 r. - 8 września wg charakterystyki sporządzonej w parafii do ,,Status kościołów i beneficjów dekanatu świeckiego w 1819 r." (Status ecclesiarum et beneficiorum Decanatus Svecensis anno 1819)
Kościół pod wezwaniem św. Marcina.
Świątynia drewniana, wymagająca całkowitej odbudowy. Na cmentarzu przy kościele chowani byli tylko katolicy,
Na uposażenie parafii był 1 łan ziemi.
W archiwum parafialnym księgi metryk od 1802 r.
Dla proboszcza były 4 łany ziemi, uprawiane przez dzierżawcę. Do wystarczającego utrzymania proboszcza potrzeba przyłączenia kościoła w Łąkiem
Proboszczem był ks. Kalicki Józef, rezydujący na miejscu
W parafii było 408 wiernych
Praktykujących było 191 mężczyzn i 217 kobiet. Ostatniego roku pierwszą Komunię przyjęło 10 chłopców i 11 dziewcząt.
Do szkoły powinno uczęszczać 82, a chodziło 60 dzieci katolików. Było 2 nauczycieli katolików i 4 akatolików.
Akta w AD Pelplin sygn G 82
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 265 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1822 r. - rozpoczęto budowę nowego kościoła murowanego
Stanął na górce starego cmentarza parafialnego, zapewne w miejscu dawnego kościoła drewnianego.
 • 1858 r. - założono Bractwo Trzeźwości
 • 1889 r. - parafia liczyła 2191 dusz
 • 1904 r. - podjęto decyzję o budowie nowej świątyni
Pod koniec XIX wieku z inicjatywy ks. Antoniego Miluckiego (spoczywa na parafialnym cmentarzu) postanowiono wybudować nową, większą świątynię. Jej budowa trwała prawie 10 lat z niewielkimi przerwami. (wg strony www parafii)
 • 1907 r. - wybudowano nowy kościół murowany
W międzyczasie kościół z 1822 r. podupadał.
wg Spisu... 1995 r. str. 310 kościół wybudowano w latach 1905 - 1909. Kościół był zawsze katolicki.
wg strony www parafii kościół został poświęcony i konsekrowany 14 marca 1909 r.
 • 1??? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży w Królewskim Zalesiu
Informacja z dn. 29.09.1922 r. opublikowana w Orędowniku nr 8/1922 r.
(wg dekretu z 1924 r. opublikowanego w Orędowniku nr 9/1924 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 2403
- katolików Niemców 3
- ewangelików Niemców 541
Ogółem 2946 osób, w tym komunikujących 1786.
Dekret w sposób ostateczny zatwierdza Kurację. Wspomina o dekrecie z 1923 r.
Dekret z dn. 10.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934 r.
Dekret z dn. 20.02.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1937 r.
 • 1939 r. - w dn. 3 września, w wyniku pacyfikacji wsi przez Niemców, zniszczono i spalono kościół
 • 1941 r. - wraz z przybyciem ks. Lehmanna nabożeństwa odprawiano w "starym" kościele
 • 1945 r. - przystąpiono do odbudowy kościoła
 • 1948 r. - jesienią zakończono odbudowę kościoła
 • 1990 r. - rozebrano zniszczony "stary kościół", a z odzyskanej cegły wybudowano kaplicę pogrzebową
Kościół filialny Rykowisko do 1923 r.
Patrz Parafia Rykowisko-Błądzim

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak
Indeksy grobów: Brak
Patrz też: Lapidaria...Zapomniane cmentarze gminy Świekatowo
Opis: wg Spisu... 1995 r. str. 310 istniał cmentarz katolicki

Zasięg terytorialny

 • 1277 r. - w momencie ustanowienia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Serock:
Ustalić
Świekatowo (Siekatowo), Zalesie, Błądzim, Ostrowite, Krupocin, Branica, Szewno, Włąsk, Łąkie,
Błądzim, Branica, Krupocino, Łąkie, Ostrowite, Siewno, Stąszki, Świekatowo, Zalesie.
Wioski płacące meszne: Szewno, Branica, Krupocin, Ostrowite, Błądzim, Łąkie, osada młyńska Łąkie.
wioski kapitulne: Świekatowo i Zalesie.
Świekatowo, Zalesie, folwark Lipnice, Błądzim, Ostrowite, Krupocino, Tuszyny, Łąkie Niemieckie i osada młyńska Łąkie, Szewno, nowa kolonia Reta, kolonie Szewo, Stążki i Korytowo, Branica.
Wsie parafialne z których pobierano meszne: Świekatowo, Zalesie, Błądzin, Krupocin, Szewno, Tuszyny, Łąkie Niemieckie, Łąkie Młyn i Branica.
mesznego nie oddawały: Lipienica, Ostrowitko, Huta, Stempiska, Widliska, nowe kolonie, których nazwy nie podano, Reta Nowa, Szewinko, Grabowiec, czyli Obojki,
 • 1819 r. - 8 września wg charakterystyki sporządzonej w parafii do ,,Status kościołów i beneficjów dekanatu świeckiego w 1819 r." (Status ecclesiarum et beneficiorum Decanatus Svecensis anno 1819) do parafii należały:
Wsie parafialne królewskie: Świekatowo, Błądzin, Zalesie, Lipienica, Gruenfelde, Brunstplatz i Baërenthal. Wsie szlacheckie Łąkie: Tuszyny, Szewno, Wyrembki, Szewienek, Krupocin, Ostrowite, Huta, Sowieniec, Zacisze, Słempiska i osada młyńska Młyn Łącki. Dawniej do parafii tej należały wsie szlacheckie Branica i Stążki, ale ówcześnie należały do parafii Łąki (Polskie?)
Sprawa do wyjaśnienia
Antoninowo, Błądźmin, Brunstplac, Dębowo, Franciszkowo, Huta, Jadwigowo, Jania Góra, Jędrzejewo, Krupocin, Lipienica, Łąkie Niem., Ostrowite, Sarniak, Słępiska, Stanisławie, Steinberg, Szewienko, Szewno, Świekatowo, Świekatówko, Tuszynki, Tuszyny, Wyrębki, Zacisz, Zalesie, Żuławy.
Ustalić
Informacja z dn. 29.09.1922 r. opublikowana w Orędowniku nr 8/1922 r.
(wg dekretu z 1924 r. opublikowanego w Orędowniku nr 9/1924 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Błądzim, Rykowisko, Franciszkowo, Krupocin, leśnictwo Bukowieckie, Ostrowite, Zacisze, Hutę, Słępiska.
Dekret z dn. (brak daty).1924 r. opublikowany w Orędowniku nr 9/1924 r.
Branica, Jania Góra, Lipienica, Niem. Łąkie, Szewinko (folwark), Szewno, Świekatowo, Świekatówek, Tuszynki, Tuszyny, Wyrębski Folwark, Zalesie Królewskie, Żuławy.
Rykowisko-Błądzim, Franciszkowo, Karolewo, Krupocin, Ostrowite, Huta, Ślępisk, nadleśnictwo i 4 leśniczówki: Wierzchlas, Lubiewice, Rykowisko, Bukowiec.
Dekret z dn. 10.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934 r.
 • 1937 r. - w dn. 1 kwietnia brak danych o miejscowościach przekazanych do Parafii Lniano
Dekret z dn. 20.02.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1937 r.
Gromada Branica II
Dekret z dn. 13.12.1946 r. opublikowany w Orędowniku nr 2/1947 r.
Jania Góra, Lipienica, Lipiny, Małe Łąki, Szewienek, Szewno, Świekatowo, Tuszyny, Tuszynki, Zalesie Królewskie, Żuławy.
Jania Góra, Kamienna Góra, Lipienica, Lubania Lipiny, Małe Łąki, Szewno PGR, Świekatowo, Świekatówek, Tuszyny, Tyszynki, Zalesie Król.
Dubielno, Jania Góra, Kamienna Góra, Lipienica, Lubania Lipiny, Małe Łąki, Szewno, Świekatowo, Świekatówek, Tuszyny, Tyszynki, Zalesie Królewskie i Wybudowanie.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 130) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Jania Góra, Lipienica, Lubania - Lipiny, Małe Łąki, Tuszyny, Szewno, Świekatowo, Zalesie Królewskie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 242) zasięg terytorialny nie zmienił się
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Antoninowo
Blondzmin - Błądzim (Bładzin, Bładźmin, Bładzim)
Branitz Patrz też Branitz - Branica (folwark)
- Branica II
Brunstplatz (Brunstplac) - Rykowisko-Błądzim (wg "Zarysu...") (Szwerzkop)
Forst Bukowitz - Bukowiec (leśnictwo)
Eichdorf - Dębowo (3.)
Johannisberg(5.) - Dubielno lub część wsi Jania Góra
Franzdorf Patrz też Franzdorf - Franciszkowo (folwark)
- Huta
Hedwigsthal - Jadwigowo
Johannisberg (4.) - Jania Góra
Andreasthal - Jędrzejewo
- Kamienna Góra
- Karolewo
Kruposchin (Kruposzin) - Krupocin (Crupocin, Krupocino)
Liepnitz (Lipnitz) - Lipienica
Liedkesfelde - Lubania-Lipiny
- Lubiewice (Leśniczówka)
Deutsch Lonk - Małe Łąkie lub Małe Łąkie (Niem. Łąkie, Łąkie Niem., Łąkie, Małe Łąki)
Ostrowitt (Ebensee) - Ostrowite (Osterwitz, Osterwicz)
Rehhof - Sarniak (leśnictwo)
Marienthal - Ślępiska lub Słępiska (Stępiska, Slępiska)
- Rykowisko (Leśniczówka)
Stanislawie - Stanisławie lub Stanisławie
Schoenholz (2.) - ???? (leśn. w nadleśnictwie Świekatówka)
Stonsk - Stążki (Stanske 1400, Wstansky 1546, Wstąski 1649, Stąszki 1669)
Steinberg - ??????
Schewingen - Szewienek (Szewienko, Szewinko (folwark))
Mendenau - Szewno (Siewno)
Schwekatowo (Schwekotowo) Patrz też Schwekatowo Kr. Schwetz - Świekatowo (Sechotovo 1277, Czechotow 1378, Siechotowo 1534, Sieczieckowo 1565, Siekothowo 1583, Siekotowo 1649, Siekatowo 1669, Siekatow 1676, Świekatowo 1686, Świekotowo 1686 i 1789, Schwenkotowo i Swiekotowo 1789)
Gruenfelde (Grtinfelde Oberf) - Świekatówek (Świekatówko, nadleśnictwo)
Lichtenhein - Tuszynki
Tuschin - Tuszyny
- Wierzchlas (Leśniczówka)
Wirembken - Wyrębki (Wyrębski Folwark)
Ruhethal - Zacisz lub Zacisze
Königlich Salesche (Koenigl. Salesche) - Zalesie Królewskie (Zalesie, Zalesie Król.)
Baerenthal - Żuławy
 • Inne źródła:
Dz. U. Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej Rozporządzenie w przedmiocie nazw miejscowości powiatu świeckiego.

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 1583 Ks. Gubin Franciszek (de) Proboszcz
16?? - 1686 Ks. Pawłowski Bartłomiej Proboszcz
16?? - 1687 Ks. Groniewski Mateusz Proboszcz
17?? - 1707 Ks. Krygier Michał Proboszcz
1708 - 1733 Ks. Czapiewski Antoni Proboszcz
17?? - 1736 Ks. Niezlinkowski Michał Proboszcz
1747 - 1765 Ks. Mściszewski Bronk Proboszcz
1776 - 1810 Ks. Żeromski Adam (de) Proboszcz
1804 - 1807 Ks. Glewicki Klemens Proboszcz
1807 - 1829 Ks. Kalicki Józef Proboszcz
1829 - 1833 ks. Schmidt Jakub Proboszcz
1833 - 1849 Ks. Schulz Stanisław Proboszcz
1849 - 1857 Ks. Pawellek Jakub Proboszcz
1857 - 1861 Ks. Semrau Jan Proboszcz
1861 - 1881 Ks. Sterke Andrzej Proboszcz
1881 - 1909 Ks. Milucki Antoni Proboszcz
1909 - 1928 Ks. Herrmann Franciszek Proboszcz
19?? - 1939 Ks. Pełka Leon Proboszcz
19?? - 1939 Ks. Zieliński Heliodor Wikary
1939 - 1941 vacat Proboszcz
1941 - 1946 Ks. Lehmann Jan Teodor Administrator
1947 - 1973 Ks. Lehmann Jan Teodor Proboszcz
1958 - 19?? Ks. Gutowski Zygmunt Wikariusz
1963 - 19?? Ks. Jażdżejewski Jan Wikariusz
1965 - 1970 Ks. Czapiewski Józef Wikariusz
1974 - 1983 Ks. Lehmann Jan Teodor Rezydent
1973/74 - 1983 Ks. Miszewski Feliks Proboszcz
1983 - 2009 Ks. Goldstrom Kazimierz Proboszcz
1990 - 1995 Ks. Piastowski Stanisław Wikariusz
1995 - 2000 Ks. Kosobucki Krzysztof Wikariusz
2000 - 2002 Ks. Stachowiak Kazimierz Wikariusz
2002 - 2003 Ks. Gliński Piotr Wikariusz
2003 - 2008 Ks. Adrich Stefan Wikariusz
2008 - 2010 Ks. Olszewski Stanisław Wikariusz
2009 - 2016 Ks. Pełech Ryszard Proboszcz
2009 - 2016 Ks. Golstrom Kazimierz Antoni Rezydent
2010 - 2011 Ks. Nenca Grzegorz Wikariusz
2011 - 2016 Ks. Szczeblewski Dawid Wikariusz
2016 - 2021 Ks. Sitarek Paweł Proboszcz
Uwaga
- listę księży z lat 1707-1829 ustalono w oparciu o "Słownik..." str. 275.
- Ks. Niezlinkowski Michał czy Kierzlinkowski Antoni 1736-1746.
- Ks. Mściszewski Bronk czy Ks. Mściszewski Jerzy. Sprawy do wyjaśnienia

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Mróz Krzysztof
1??? - Ks. Myśliński Marek CM
1??? - Ks. Bucholtz Karol OMI
1??? - Ks. Klinikowski Adam OFM
 • Źródła:
Strona www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1802 r.- wcześniejsze księgi spaliły się w pożarze wsi i kościoła.
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1802 r.
- ślubów od 1802 r.
- zgonów od 1802 r.
- chrztów 1902-1925, 1925-1955 i od 1955 r.
- ślubów 1875-1949, 1949-1961 i od 1961 r.
- zgonów 1916-1978 i od 1978 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1498 - W 1501,
tj. 4 woluminy, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1802-1858 (AD Pelplin W 1498)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1498 enth. Einzeltaufen 1787-1802 (nur 4 Seiten) Ältere Kirchenbücher gingen bei Pfarrhofbrand vom 30.09.1802 verloren
1498 W enth poszczególnych chrztów 1787/02 (tylko 4 strony) zapisów Starego Kościoła straciło w ogień Vicarage na 30.09.1802
Księga chrztów 1858-1902 (AD Pelplin W 1499)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1902-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1802-1876 (AD Pelplin W 1500)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1877-1880
Brak danych
Księga ślubów 1881-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1802-1872
Brak danych
Księga zgonów 1873-1915 (AD Pelplin W 1501)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1916-1957 (w parafii) (wpisy po 1957 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1851-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1851-1874
 • zgonów: 1851-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 353/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Świekatowie
Jednocześnie na stronie wyszukiwanie ogólne nie doprecyzowano informacji, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Księgi udostępnione na stronie familysearch
Kościół rzymsko-katolicki. Parafja Świekatowo (Świecie) - Kirchenbuchduplikat, 1851-1874
Kościół rzymsko-katolicki. Parafja Świekatowo (Świecie) - Księgi metrykalne, 1785-1915
Schwekatowo (Westpreußen). Standesamt - Zivilstandsregister, 1874-1877
Ponadto inf.:
Gdzie szukać ksiąg metrykalnych? Wykaz baz i stron w poszczególnych województwach (More Maiorum)

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1851-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1851-1874
 • zgonów: 1851-1874

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Bractwo Szkaplerzne 1807-1892 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Opatrzności Boskiej
- Bractwa Trzeźwości
- Stowarzyszenia Młodzieży w Królewskim Zalesiu

Komentarz

 • Poszukując krewnych osób z parafii Świekatowo nie wolno zapominać o konieczności sprawdzenia ksiąg w sąsiednich parafiach: Miejscowość.... i Miejscowość (siedziba dekanatu).

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Świekatowo:
 • urodzeń: 1874-1905
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1898, 1900
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1902
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1776/0 Urząd Stanu Cywilnego Świekatowo
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Księgi udostępnione przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy :
zespół USC Świekatowo
zespół USC Świekatówko

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgosz zmikrofilmowane księgi USC Świekatowo:
 • urodzeń: 1874-1877
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapoweidzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1877
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1877
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: UZUPEŁNIĆ

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Świekatowo
Strony internetowe
Wikariat Parafii Rzymsko-Katolickiej w Świekatowie.