Dąbrówka pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Dąbrówka pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Dąbrówka pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego o dokumencie.

Dąbrówka pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

łac.: Parohiae Brak danych
Inne nazwy:
Parafia Dąbrówka p.w. Znalezienia Krzyża św.
Parafia Dąbrówka p.w. św. Krzyża
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii- Brak danych
 • Adres: Dąbrówka, ul. Starogardzka 25, 83-212 Bobowo
 • Telefon: 58 562 01 67
 • Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1290 r. - przed lub w tym roku utworzono parafię (wg dekretu z dn. 27.07.1936 r.)
Wg "Zarysu..." str. 557/856 założona przez Krzyżaków w XIV w.
 • 13?? r. - wybudowano kościół murowany
Wg Spisu...1995 r. str. 554 kościół wybudowano na przełomie XIII i XIV w.
 • 1556 r. - ok. tego roku parafią zawładnęli luteranie
 • 1596 r. - w dn. 20 sierpnia parafię zwrócono katolikom
Wg dekretu z dn. 27.07.1936 r. nastąpiło to w 1749 r.
-Istniała świątynia murowana pw. Podwyższenia Świętego Krzyża
-Na uposażenie kościoła był łan ziemi zapisany przez Albrechta Radziwiłła, wolny od wszelkich obciążeń.
-Proboszcz miał cztery łany ziemi, uprawianych przez dwóch wieśniaków, płacących czynsz.
-Administrował proboszcz z Bobowa
Wieś w starostwie gniewskim.
Kościół murowany, fundowany prawdopodobnie przez Krzyżaków, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ale nie przechowywano w nim Najświętszego Sakramentu.
Protokół (oryginał) zawiera opis świątyni i jej wyposażenia, opis nabożeństw
Nabożeństwa odprawiano w co trzecią niedzielę, ponieważ ta parafia została afiliowana do parafii w Bobowie.
Administrował proboszcz z Bobowa.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 206)
Uposażenie proboszcza składało się z czterech łanów ziemi, ale ta została wydzierżawiona.
Dąbrówka, dawniej przez samych luteran zamieszkła, z wyjątkiem sołtysa, ale aktualnie prawie wszyscy się nawrócili.
Zabudowania plebańskie w ruinie
Dekret reformacyjny, s. 489-493 oryginały (Apta AD Pelplin, Sygn. G 56
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 234)
 • 1802 r. - przywilej papieża z dn. 10 września określający daty odpustów
 • 1912 r. - reerygowano parafię jako Kurację (wg dekretu z dn. 27.07.1936 r.)
Odszukać dekret
 • 19?? r. - założono Apostolstwo Modlitwy
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Dzieło św. Dziecięctwa Jezus
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1924 r. - przeprowadzono kapitalny remont kościoła
 • 1928 r. - w obrębie Kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 698
- ewangelików Niemców 52
Ogółem 750 dusz, w tym 495 komunikujących.
 • 1937 r. - w dn. 1 stycznia Kurację przekształcono w parafię
Dekret z dn. 27.07.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1936 r.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Ustalić
 • 1686 r. - w momencie przyłączenia jako filii do Parafii Bobowo obejmowała miejscowości:
Ustalić
 • 1912 r. - w momencie reaktywowania obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Bobowo
Ustalić
Dąbrówka
 • 1937 r. - w dn. 1 stycznia brak danych o zasięgu terytorialnym parafii
Dekret z dn. 27.07.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1936 r.
Dąbrówka
Dąbrówka
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 211) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 280) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 294) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 261) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2001 r. - w dniu 16 grudnia do Parafii Starogard - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przekazano:
Tzw. Nowe Osiedle "Północne", leżące po obu stronach drogi prowadzącej ze Starogardu do Lubichowa
Dekret z dn. 08.12.2001 r. opublikowany w Miesięczniku nr 12/2001
 • 2002 r. - w dniu 14 kwietnia do Parafii Starogard - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przekazano:
Osiedle Piaski
Dekret z dn. 05.04.2002 r. opublikowany w Miesięczniku nr 4/2002
Zabudowania rodzin B. Krzykowskiej i J. K. Sikorskich
Dekret z dn. 04.01.2003 r. opublikowany w Miesięczniku nr 1/2003
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 305) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 316) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 322) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 322) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 324) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Dombrowken Patrz też Dombrowken - Dąbrówka (15.) (Damerow, Dombrowka)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 15?? - filia Patrz Parafia Jabłowo
1556 - 1596 - vacat Luteranie
1686 - 1912 - filia Patrz Parafia Bobowo
1927 - 1928 - Ks. Jarzębski Stanisław Proboszcz !
1935 - 1946 - Ks. Górny Alfons Proboszcz
1946 - 1947 - Ks. Borkowski Proboszcz
1947 - 1948 - Ks. Megger Leon Administrator
1948 - 1956 - Ks. Ebertowski Władysław Administrator
1956 - 1967 - Ks. Bogalecki Józef Administrator
1967 - 1980 - Ks. Mindykowski Henryk Administrator
1980 - 1990 - Ks. Szwaba Jan Proboszcz
1990 - 1991 - Ks. Michna Zygmunt Proboszcz
1991 - 2003 - Ks. Gaszta Jan Proboszcz
2003 - 2007 - Ks. Kardas Piotr Proboszcz
2007 - 2016 - Ks. Sitarek Paweł Proboszcz
2007 - 2021 - Ks. Górecki Jerzy Rezydent
2016 - 2021 - Ks. Różański Krzysztof Proboszcz
Dlaczego w 1928 r. ks. Jastrzębski ma status proboszcza jeżeli w tym czasie była to jeszcze kuracja ? Sprawa do wyjaśnienia
Dodano informacje ze strony www diecezji

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Górecki Jerzy
Źródła:
Strona www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1912 r. - aktów sprzed tego roku należy szukać w księgach Parafii Bobowo (filia)
Prawdopodobnie istniały odrębne księgi dla okresu kościoła filialnego. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1928 r. - w "Zarysie..." brak informacji o zasobach archiwum parafialnego.
- chrztów: 1912-1947 i od 1958 r.
- ślubów: 1948-1962 i od 1962 r.
- zgonów: 1948-1990 i od 1991 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1912-1939 (w parafii) (wspólnie z księgą chrztów 1942-1947; wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1939-42
Brak danych
Księga chrztów 1942-1947 (w parafii) (wspólnie z księgą chrztów 1912-1939; dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1948-1958 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1912-1937 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1912-1939 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1939-47
Brak danych
Księga ślubów 1948-1962 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1962-2006 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1912-1939 (w parafii) (wspólnie z księgą zgonów 1946-1947)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1939-46
Brak danych
Księga zgonów 1946-1947 (w parafii) (wspólnie z księgą zgonów 1912-1939)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1948-1970 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1971-2006 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Z uwagi na rok reaktywacji parafii w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Z uwagi na rok reaktywacji parafii w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Apostolstwa Modlitwy
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Dzieła św. Dziecięctwa Jezus

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Z uwagi na rok reaktywacji parafii w zasobach AP brak ksiąg USC Dąbrówka. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Z uwagi na rok reaktywacji parafii w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC Dąbrówka. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Strony internetowe
- Eugeniusz Cherek - "Pamięć nigdy nie umiera" - epitafium parafii Bobowo