Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary o dokumencie.

Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1387 r. - budowa kościoła murowanego
Wg strony była to kaplica podporządkowana kościołowi NMP
 • 1430 r. - rozbudowa kościoła
 • 1456 r. - w dn. 28 stycznia kaplicę podniesiono do rangi kościoła parafialnego (wg strony)
Była to decyzja B-pa kujawskiego Jana Gruszczyńskiego
 • 1499 r. - kościół złupiony i spalony przez Materna
 • 1502 r. - odbudowa kościoła i przejęcie go przez luteran
 • 1537 r. - kościół spalony
 • 1545 r. - kościół spalony
 • 1571 r. - dewastacja kościoła, miasto oblegają wojska Batorego
 • 1598 r. - kolejna odbudowa
 • 1726 r. - rozpoczęto odbudowę lewej nawy
 • 1728 r. - zakończono odbudowę lewej nawy
 • 1788 r. - szkołę przy kościele przekształcono z łacińskiej na niemiecką
 • 1806-7 r. - kościół zamieniony na magazyn, następnie na szpital wojskowy
 • 1850 r. - budowa nowej zakrystii od północy
 • 1945 r. - kościół częściowo spalony
 • 1956 r. - rozpoczęto odbudowę kościoła
w tym roku odbudowano kościół bez nawy południowej, rozebranej ze względów urbanistycznych
 • 1968 r. - 30 marca reerygowano parafię
Odszukac dekret
Dzwony - wotum kapłanów diecezji magdeburskiej
 • 1972 r. - odbudowano wieżę
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Angielska Grobla n-ry 1-18, 19-30, św. Barbary, Długa Grobla n-ry 7-19, Dziewanowskiego, Elbląska n-ry 1-51, 2-42, Krowoderska, Łąkowa n-ry 2 i 55-63, Na Stępce, Ołowianka, Reduta Żbik n-ry 3-7, Sadowa n-ry 2-7, Seredyńskiego, Szafarnia, Szopy, Ułańska n-ry 16-22.
Angielska Grobla 1-30, Długa Grobla 7-19, Dziewanowskiego, Elbląska 1-51, 2-42, Krowoderska, Łąkowa 2 i 55-63, Na Stępce, Ołowianka, Reduta Żbik 3-7, Sadowa 2-7, Seredyńskiego, Szafarnia, Szopy, Św. Barbary, Ułańska 16-22.
Angielska Grobla, Długie Ogrody 11-51 i 2-30, Długa Grobla 13-15, Dziewanowskiego, Krowoderska, Łąkowa 62, Na Stępce 3-4, Ołowianka, Reduta Żbik, Sadowa 4, Seredyńskiego, Szafarnia, Szopy 1-3, Św. Barbary.
Pozostałe miejscowości:
Nie występują.

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Danzig - Gdańsk

Księża

Pracujący w parafii

1961 - 1968 Ks. Masewicz Edward Wikariusz i ekonom
1967 - 1969 Ks. Jankowski Henryk Wikariusz
1968 - 1977 Ks. Masewicz Edward Proboszcz
1974 - 1975 Ks. Nowak Józef Wikariusz
15.06.1976 - 19?? Ks. Kupka Bogdan Wikariusz
1991 - 1996 Ks. Kroll Adam Proboszcz
1991 - 1993 Ks. Friedel Andrzej Wikariusz
1991 - 1996 Ks. Rybka Krzysztof Wikariusz
1995 - 1996 Ks. Aszyk Mirosław Wikariusz
01.08.2001 - 2017 Ks. Lamentowicz Rajmund Proboszcz, Kanonik
01.07.2012 - 2015 Ks. Bukowski Marcin Wikariusz
2015 - 2017 Ks. Adamski Piotr Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).

Najstarsze księgi

Aktów sprzed dn. 30.03.1968 r. należy szukać w księgach Parafii ??????.
- ochrzczonych od 1961 r.
- małżeństw od 1961 r.
- zmarłych od 1961 r.
Dlaczego księgi są starsze niż parafia ?
- ochrzczonych od 1961 r.
- małżeństw od 1961 r.
- zmarłych od 1961 r.
- ochrzczonych od 1961 r.
- małżeństw od 1961 r.
- zmarłych od 1961 r.
Dlaczego księgi są starsze niż parafia ?

Księgi chrztów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany

Księgi I komunii

Dostępne tylko w parafii.

Księgi bierzmowanych

Dostępne tylko w parafii.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Dostępne tylko w parafii.

Księgi ślubów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi zgonów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany

Księgi dusz

Temat nie przebadany

Księgi metrykalne w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.

Księgi urodzeń

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Alegaty

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zapowiedzi

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi małżeństw

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi rozwodów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zgonów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Komentarz

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość