Kategoria:Tłumaczenia z j. łac.

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Tłumaczenia z j. łac.. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja kategorii:Tłumaczenia z j. łac. o dokumencie.

Tłumaczenia z j. łac.

Najczęściej mamy świadomość jakiego rodzaju jest akt który chcemy przetłumaczyć więc adekwatnie wybieramy stosowną stronę. W przypadkach skrajnych, gdy takiej wiedzy nie posiadamy należy odnależć słowa "kluczowe", które w większości przypadków muszą wystąpić w akcie np.:
baptisavi, Patrini fuere - akt chrztu
bannis, bannorum, matrimonium - akt ślubu
defunctu(-a)m, sepulta, obiit - akt zgonu
Przed rozpoczęciem samodzielnego tłumaczenia należy zapoznać się ze stronami:
- Tłumaczenie z j. łac. – Budowa aktów. Zawiera ogólne informacje o historii rozwoju zapisów w aktach metrykalnych oraz przedstawia przykłady przypadków szczególnych.
- Słowniki łacińskie. Omawia ogólne zasady budowy słowników tematycznych.
Przykłady innych wpisów zamieszczanych w księgach metrykalnych gromadzone są na stronie Inne dokumenty – Tłumaczenie z j. łac.
W przypadku konieczności uzyskania tłumaczenia z urzędowym potwierdzeniem jego mocy można skorzystać z Bazy Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości - Lista Tłumaczy Przysięgłych.
Prace nad tą kategorią nie zostały jeszcze zakończone.

Zasady budowy pojedynczej strony

  1. Tytuł przykładu. Zawiera informacje o nazwie miejscowości i roku zdarzenia oraz fakcie charakterystycznym danego aktu.
  2. Komentarz. Zawiera różnego rodzaju informacje o akcie.
  3. Skan aktu. Jakość zamieszczonych zdjęć jest w wielu przypadkach wysoce niezadowalająca, czasami wręcz fatalna. Wynika to z jakości ich opublikowania. Docelowo zostanie to poprawione.
  4. Transkrypcje tekstów. Ich celem jest stworzenie warunków do samodzielnego nauczenia się czytania tekstów.
  5. Tłumaczenie i szablon
Oznaczenia graficzne
niebieski - czcionka niebieska, pogrubiona. Do wyrazu został podlinkowany stosowny słownik. Po najechaniu kursorem myszy na słowo wyświetla się tytuł słownika.
zielony - czcionka zielona, niepogrubiona. Oznacza, że w procesie tłumaczenia aktu/dokumentu należy samodzielnie dokonać stosownej korekty.
czerwony - czcionka czerwona, niepogrubiona. Oznacza potrzebę docelowego uzupełnienia danego fragmentu przez edytora.
(kursywa) - czcionka czarna, niepogrubiona. W procesie tłumaczenia aktów metrykalnych występują przypadki gdy składnia polska różni się zasadniczo od składni łacińskiej. Zastosowanie składni polskiej spowodowałoby kłopoty z interpretacją znaczenia poszczególnych wyrazów. Dlatego przyjęto zasadę tłumaczenia "słowo w słowo". Natomiast miejsce występowania danego wyrazu (wg składni polskiej) oznaczono kursywą. Przykład Akt chrztu Kawcze /k. Rawicza 1811r. - dziecko "naturalne"
lub
(kursywa) - czcionka czarna, niepogrubiona. Dotyczy wyrazów dopisanych wg polskiej składni. Przykład Akt chrztu Dzierzbice 1849r. (akt z 1825r.) - odpis; brak danych o matce
wyraz - czcionka czarna, niepogrubiona. Występuje w przypadkach:
- oczekiwania na podlinkowanie stosownego słownika,
- w oryginale jest w języku polskim, nie wymaga żadnych działań.
6. Żródło. Wskazuje miejsce opublikowania danego aktu. Poprzez podlinkowanie umożliwia przejście do tematu i zapoznanie się z dyskusją towarzyszącą danemu aktowi. W przypadku gdy link nie działa najczęściej oznacza to fakt zmiany adresu strony np. z uwagi na przeniesienie jej do archiwum forum genealogicznego. W takim przypadku należy wykorzystać opcję szukania poprzez podany tytuł tematu.

Zasady pracy z pojedynczą stroną

Zostały omówione na stronie Akt chrztu – Tłumaczenie z j. łac. (rz.-kat.)

Strony w kategorii „Tłumaczenia z j. łac.”

W tej kategorii jest tylko jedna strona.