Kokoszkowy pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Kokoszkowy pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Kokoszkowy pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary o dokumencie.

Kokoszkowy pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary

łac.: Parohiae Kokoschcensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii (str. zawirusowana)
 • Adres: ul. Szkolna 8, 83-207 Kokoszkowy
 • Telefon: 58 562 15 16
 • Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1350 r. - w poł. XIV w. wybudowno obecny kościół murowany z kamieni i cegły
Wg Spisu...1995 r. str. 556 w połowie XIV w. joannici utworzyli samodzielną jednostkę kościelną. W tym czasie wybudowali kościół.
 • 15?? r. - parafią i kościołem zawładnęli luteranie
Wg Spisu...1995 r. str. 556 w latach 1587 - 1596 parafią władali luteranie.
Czy zachowały się akta ?
 • 1653 r. - do 1827 r. parafią zawiadywali dominikanie tczewscy
Istniał murowany kościół parafialny p.w. św. Barbary
Proboszcz miał uposażenie z czterech łanów ziemi z łąkami oraz cztery domy, z których pobierał czynsz. Ponadto pobierał meszne z wsi parafialnych.
Plebania i zabudowania parafii wymagały remontu
Nie podano Nazwiska proboszcza.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 168
Wieś królewska ze świątynią drewnianą, pw. św. Barbary.
Protokół (oryginał) zawiera dokładny opis świątyni i wyposażenia.
Katolików przystępujących do sakramentów było około 500 osób, luteran natomiast około 100.
Zarządca parafii był zakonnik dominikanin, Paulin Czapiewski
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 205)
Kościół inkorporowany do konwentu dominikanów w Tczewie przez biskupa Gniewosza przed około stu laty (ok 1650 roku)
Jak wynika z zapisów dawnych z 1633 r., których odpis znajdował się w posiadaniu aktualnego proboszcza Ambrożego Kowalkowskiego, były dawniej kościoły filialne, posiadające we wsi Linowiec cztery łany ziemi, natomiast w Szpęgawsku trzy łany. W Szpęgawsku, Stanisław Konarski, kasztelan chełmiński, za zgodą biskupa włocławskiego Krzysztofa Szembek i dziekana starogardzkiego Wojciecha Piatkowskiego, urządził kaplicę przy swoim dworze
Uposażenie kościoła, według zapisu z 1632 r. składało się z czterech łanów, ale aktualnie z dwóch łanów
Uposażenie proboszcza pochodziło z mesznego
Było 515 katolików. W Ciecholewach były dwie rodziny żydowskie, luteranie (dość liczni) mieszkali głównie we wsi Krąg.
Dekret reformacyjny dla kościoła w Kokoszkowach, s. 464-467 oryginału (Akta AP Pelplin, Sygn. G 56)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 232)
 • 1758 r. - w dn. 3 listopada założono Bractwo Różańcowe
W 1928 r. liczyło 500 członków. Istniał album członków od 1798 r.
Wieś królewska ze świątynia parafialną murowaną z kamienia polnego, pod wezwaniem św. Barbary, inkorporowaną 7 września 1653 r. przez biskupa włocławskiego Mikołaja Wojciecha Gniewosza do konwentu dominikanów z Tczewa.
Kościół w dekanacie starogardzkim
Było bractwo różańcowe
Istniał ogrodzony cmentarz, kostnica stara, znacznie zniszczona
Kościół był utrzymywany z ofiar parafii
Spisywano księgi metrykalne.
Do sakramentów wielkanocnych było zobowiązanych 479 osób
Według zachowanego w parafii odpisu z akt włocławskich, sporządzonego 27 I 1633 r., w tej parafii były wówczas dwa kościoły filialne w Linowcu i w Szpęgawsku, które posiadały uposażenie po cztery łany ziemi, ale teraz nie ma ani tych świątyń, ani tego uposażenia.
W Szpęgawsku znajdowało się prywatne oratorium, gdzie sprawowano, na podstawie indultu rzymskiego, msze.
Było wielu luteran, zwłaszcza we wsi Krąg.
Zarządcą kościoła, jeżeli tak można go nazwać, bo nie posiadał odpowiednich dokumentów, był zakonnik dominikanin z Tczewa Ambroży Kowalkowski.
Szczegółowe opisy i spisy znajdują się w oryginalnym protokole. Dekret reformacyjny z dnia 4 listopada 1765 r., s. 196 oryginału (Akta AD Pelplin, Sygn. G 61)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 271)
 • 1776 r. - breve papieża Piusa VI z dn. 28 kwietnia w sprawie uroczystości odpustowych
Czy zachowały się akta ?
 • 1837 r. - w dn. 15 czerwca założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1912 r. - do 1913 r. przeprowadzono gruntowny remont kościoła
 • 1926 r. - w dn. 2 sierpnia założono Sodalicję Mariańską
W 1928 r. liczyła 150 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
W 1928 r. liczyło 25 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- kstolików Polaków 2276
- ewangelików Niemców ok. 337
Ogółem 2613 dusz, w tym 1500 komunikujących.
Dekret z dn. 26.11.1930 r. opublikowany w Orędowniku nr 12/1930 r.
Dekret z dn. 10.07.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1982 r.
Kościół filialny
Nie występował i nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz Strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Spis...1995 r. str. 556 mówi o istnieniu dwóch cmentarzy katolickich.

Zasięg terytorialny

Ustalić
Ustalić
Ustalić
Ustalić
Kokoszkowy, Zduny, Szpegawsk, Ciecholewy, Bączek, Linowiec, Krąg, Żabno
 • 1728 r. - wizytacja Adiak. Narzymskiego do parafii należały wsie: :::::Kokoszkowy, Żabno, Krąg z młynem, Bączek, czyli Orzechówka, Linowiec, Ciecholewy, Zduny, Szpegawsk i opuszczone osady Okole, Grobowiec i mały Baczek.
Kokoszkowy, Szpęgawsk, Ciecholewy, Zduny, Linowiec, Bączek, Krąg, Żabno,
Kokoszkowy, Szpęgawsk, Zduny, Ciecholewy, Linowiec, Bączek, folwark Mały Bączek i Zamoście, Krąg, folwark Grabowiec i młyn, Żabno, Okole.
Bączek, Ciecholewy, Grabowiec, Helenowo, Kochanka, Kokoszki, Krąg, Krąski młyn, Liniewiec, Okole, Rothho ?, Spęgawsk, Walchaus, Zduny, Zduny cegielnia, Żabno.
Bączek, Ciecholewy, Kocborowo, Kochanka, Kokoszkowy, Krąg, Linowiec, Okole, Szpęgawsk, Zduny, Żabno.
Bączek, Bukowiec, Krąg, Lipiagóra nr 11 (nieruchomość p. Szarmacha) i Bukowiec nr 27.
Dekret z dn. 26.11.1930 r. opublikowany w Orędowniku nr 12/1930 r.
Zduny oraz osady J. Wojewódki i wdowy Nabakowskiej
Dekret z dn. 10.06.1927 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.
Prawdopodobny błąd literowy w roku wystawienia dekretu.
Ciecholewy, Linowiec, Łapiszewo, Okole, Żabno.
Osiedla Łapiszewo, Żabno oraz wsie Okole i Linowiec
Ciecholewy, Kokoszkowy.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 211) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 316) zasięg terytorialny nie zmienił się
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Gr. Bonschken - Bączek
Czechlau - Ciecholewy lub Ciecholewy
Grabowitz - Grabowiec (wybud. do folwarku Krąg)
- Helenowo (folwark wsi Zduny) lub Helenowo
Konradstein albo Conradstein - Kucborowo lub Kocborowo (Starogard Gdański)
Kochankenberg - Kochanka lub Kochanki (Starogard Gdański)
Kokoschken Patrz też Kokoschken - Kokoszkowy (Henewalde, Kokoszewo, Kokoszkovien, Kokoszken, Kokoszkowo, Kokoszki)
Krangen (Kranken) - Krąg (lacum Crang, stagno Cranke, lacum Crange, Krank 1402, Krange 1408) lub Krąg
Herrmammsrode albo Hermannsrode (Krangers-Mühle) - Kręski młyn lub Kręski Młyn (Krąski młyn)
Lienfitz - Linowiec (Liniewiec)
- Łapiszewo lub Łapiszewo (Starogard Gdański)
Okollen - Okole (kasz. Wókole) lub Okole
Rothhof - ????
Spengawsken - Szpęgawsk (Spęgawsk) lub Szpęgawsk
- Walchaus
- Zduny lub Zduny
- Zduny cegielnia
Saaben - Żabno lub Żabno

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 159? - vacat Luteranie
1701 - 1703 - Ks. Krzyżownicki Ludwik Komendariusz
1711 - 17?? - Ks. Klosse Jakub Komendariusz
1729 - 17?? - Ks. Czapiewski Paweł Komendariusz
1740 - 1765 - Ks. Kowalkowski Ambroży Komendariusz
1765 - 1806 - Ks. Ściankowski Kazimierz Proboszcz
1808 - 1827 - Ks. Jagiełłowicz Ludwik Komendariusz
1916 - 1928 - Ks. Doering Jan Proboszcz
1945 - 1947 - Ks. Wiecki Paweł Administrator
1946 - 19?? - Ks. Czablewski Paweł Rezydent
1948 - 1950 - Ks. Lipiński Stanisław Administrator, ur. 15.6.1901, św. 1927, (diec. warszawska)
1950 - 1959 - Ks. Wolski Stanisław Administrator, dr św. teol., prob., ur.1.8.1890, św. 1913;
1959 - 1970 - Ks. Paszek Kazimierz Administrator
1970 - 1971 - Ks. Kuciński Mieczysław Wikariusz ekonomiczny
1971 - 1983 - Ks. Kuciński Mieczysław Administrator
1983 - 1984 - Ks. Kuciński Mieczysław Proboszcz
1984 - 1995 - Ks. Hościłowicz Mieczysław Proboszcz
1995 - 2021 - Ks. Błażejczyk Marek Proboszcz
Źródła

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Borucki Emilian OFM

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1757 r.
- ślubów od 1757 r.
- zgonów od 1757 r.
- chrztów od 1891 r.
- ślubów od 1927 r.
- zgonów od 1928 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 712 - W 721,
tj. 10 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1757-1817 (AD Pelplin W 712) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1817-1841 (AD Pelplin W 713) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1824-1835 (AD Pelplin W 714) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Czyżby duplikat
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1836-1864 (AD Pelplin W 715)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Czyżby duplikat
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1841-1854 (AD Pelplin W 716)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 716 enthält polnische Einträge 1890-1928 (z. T. Erstkommunikanten)
W 716 zawiera wpisy 1890-1928 polski (niektóre communicants pierwszy)
Księga chrztów 1855-1863
Brak danych
Księga chrztów 1864-1891 (AD Pelplin W 717)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1891-1935 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1935-1951 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1758-1817 (AD Pelplin W 712) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1818-1835 (AD Pelplin W 713) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1824-1836 (AD Pelplin W 714) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Czyżby duplikat poprzedniej księgi?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1836-1927 (AD Pelplin W 718) (wpisy po 1927 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1927-1951 (AD Pelplin W 718) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1805-1825 (AD Pelplin W 719)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 716 enthält Verzeichnis der Einnahmen u. Ausgaben 1758-1805 in poln. Sprache
W 716 zawiera wykaz dochodów i wydatków 1758-1805 w języku polskim
Księga zgonów 1824-1836 (AD Pelplin W 714) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1836-1872 (AD Pelplin W 720)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1873-1927 (AD Pelplin W 721)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1928-1951 (w parafii) ( wpisy po 1951 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG. Okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- Odpisy wizytacji generalnych 1583-1780
- Księgi brackie z 1798 r.
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańcowego
- Bractwa Trzeźwości
- Sodalicji Mariańskiej
- Stowarzyszenia Młodzieży

Komentarz

USC

Siedziby USC

zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Krąg Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Kokoszkowy:
 • urodzeń: 1874-1905
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1907
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1907
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2024/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kokoszkowach
Uwaga
Akty urodzenia kontynuowane w USC do 1912 r.
Akty małżeństw kontynuowane w USC do 1916 r.
Akty zgonów kontynuowane w USC do 1914 r.
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Kokoszkowy:
 • urodzeń: 1874-1882
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1882
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1882
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość