Kuracja

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Kuracja. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Kuracja o dokumencie.

Kuracja - parafia powstała w okresie obowiązywania przepisów zabraniających tworzenia nowych parafii. Odpowiednikiem proboszcza był Kuratus.

O jakie przepisy chodzi ?

Inna definicja

Kuracja (curatia) czyli wikariat samodzielny

Nazwą tą określano jednostkę kościelną wydzieloną z macierzystej parafii na podstawie kanonu 1427 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Posiadała ona własne terytorium, wiernych, kościół lub kaplicę i odrębnego duszpasterza. Zwyczajowo stawała się ona z biegiem czasu samodzielną parafią pod warunkiem posiadania odpowiednich dotacji. Powodem erygowania kuracji przez biskupa było ułatwienie wiernym wypełnianie obowiązków religijnych i ich ściślejszy związek z duszpasterzem.

Funkcjonowanie tej jednostki kościelnej w ramach diecezji wrocławskiej (na terenie której znajdował się archiprezbiterat koszaliński), a zwłaszcza w granicach państwa pruskiego i Niemiec międzywojennych, wymagało ratyfikacji dokumentu biskupiego przez władze państwowe. 25 marca 1935 kard. A. Bertram wydał dekret, w którym ten typ placówki duszpasterskiej nazwano „samodzielną”. Stąd ich duszpasterzami, zwanymi kuratusami, byli zazwyczaj księża ze zdanym egzaminem proboszczowskim. Dekrety ustanawiające nadawały im uprawnienia proboszczów, prawo prowadzenia ksiąg parafialnych (chrztów, ślubów i zmarłych) i używania pieczęci, a także posiadali prawo głosu w wyborach np. notariuszy okręgowych. Na mocy swych uprawnień kuratusi byli zobowiązani - tak jak proboszczowie - do odprawiania Mszy św. za lud powierzony ich opiece (pro populo).