Pączewo - Parafia rz.-kat. pw. Zwiastowania NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Pączewo - Parafia rz.-kat. pw. Zwiastowania NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Pączewo - Parafia rz.-kat. pw. Zwiastowania NMP o dokumencie.

Pączewo - Parafia rz.-kat. pw. Zwiastowania Pańskiego

łac.: Parohiae Ponschaviensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • 83-213 Pączewo 27
 • tel. 58 562 00 25, kom. 518 778 004

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 13?? r. - w I poł. XIV w. wybudowano kościół murowany z kamienia i cegły
Do 1928 r. zachowała się nawa i zakrystia
 • 1549 r. - ok. tego roku parafią i kościołem zawładnęli luteranie
Wynika to z informacji o pastorze.
W innych źródłach podawany jest 1557 r.
 • 16?? r. - do kościoła dobudowano wieżę
 • 1624 r.- wykonano dwa dzwony
Uposażenie stanowiły cztery łany ziemi (oddane w dzierżawę), dom plebański.
Była szkoła z ogrodem
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 100 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1702 r. - po bokach do kościoła przymurowano dwie kaplice
Kościół uzyskał formę krzyża
 • 1706 r. - przed tym rokiem Ks. Kitowski wystawił szpital dla 4 ubogich
Statut z dn. 25 sierpnia 1851 r.
Istniał murowany kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny ??
Jako uposażenie kościół miał dwa domy. Jeden z zapisu księcia Radziwiłła, a drugi na gruncie kościelnym, pomiędzy cmentarzem i szkołą
Uposażenie proboszcza składało się z czterech łanów ziemi. Ponadto były dwa domy. Przy jednym znajdowały się także cztery łany ziemi. Dawny proboszcz Jan Babeczki zostawił zapis 1000 florenów na magistracie w Gniewie, co dawało dochód przeznaczony na odprawianie mszy w każdy piątek. Pobierano też meszne
W szkole mieszkał organista uczący dzieci, mający należyte wynagrodzenie od parafian
Był przytułek zbudowany przez zmarłego proboszcza ks. Kitowskiego Andrzeja, ubodzy żyli z jałmużny
Proboszczem był ks. Oczyński Michał
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 182)
Wieś z kościołem murowanym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i boczną kaplicą, która fundował Placyd Jan Kitowski.
Protokół (oryginał) zawiera dokładny opis świątyni i wyposażenia.
Nabożeństwa odprawiano w co drugą niedzielę, ponieważ z tą parafią była złączona parafia w Czarnym Lesie.
Do sakramentów z Pączewa przystępowało 200, z Wolentala 180 osób
Parafią administrował Jan Augustyn Silski, od 1729 r., a wikariuszem Maciej Łęgowski
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 206)
Kościół murowany, znacznie zniszczony (zbudowany jeszcze w czasach krzyżackich), pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Uposażenie kościoła stanowił łan ziemi z nadania księcia Radziwiłła (nie było już dokumentu - potwierdzenia królewskiego). Grunt ten, przez dawnych proboszczów, za wiedza wizytatorów parafii, dano organiście, jako uposażenie. Ponadto trzy domki, z których pobierano czynsz oraz część opład za pogrzeby.
Uposażenie proboszcza składało się z czterech łanów ziemi
Było 380 katolików.
Dekret reformacyjny dla parafii Pączewo i kościoła filialnego Czarnolas, s. 276-281 oryginalnego prot.(szczegółowe opisy) - Akta AD Pelplin, sygn. G 56
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 225)
 • 1762 r. - w dn. 13 listopada założono Bractwo Opatrzności Boskiej (wg "Zarysu...")
Statut z dn. 12 wzgl. 23 czerwca 1852 r.
W 1928 r. liczyło 120 członków
Wg "Słownika..." w 1792 r.
Sprawa do wyjaśnienia
Do spowiedzi wielkanocnej, razem z parafii i kościoła filialnego Czarnolas, było 904 osoby
W ostatnim roku było 64 chrztów, w tym 35 chłopców i 29 dziewcząt, ślubów 10 i 41 pogrzebów.
Nie było luteran
Ponieważ plebania była stara, stąd aktualny proboszcz zbudował nową, a starą dał dla służby. Dla wikarego przygotowano mieszkanie w pomieszczeniu przytułku.
Uposażenie składało się z czterech łanów ziemi. Nie było łąk.
Proboszcz posiadał prawo wyrębu drewna z lasów starostwa oraz miał mały staw. Meszne pobierał z wsi parafialnych.
Rektorem był Jan Gręca, posiadający jeszcze parafię w Czarnymlesie, będącą parafią filialną. Miał też wikariusza, Paulina Latoszewicza, zakonnika dominikańskiego z konwentu tczewskiego.
Szczegółowe opisy, wykazy itp dot kościoła i parafii znajdują się w oryginalnym protokole ( Akta AD Pelplin, sygn. G 61)
Dekret reformacyjny z dnia 3 maja 1766 r.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 287)
Było 1453 katolików, spośród których po spowiedzi wielkanocnej było 978, akatolików było 14, Żydów nie było,
Była szkoła parafialna rządowa w Pączewie , a druga we wsi Zelgoszcz przy kościele filialnym.
Proboszczem był ks. Lewiński Antoni (lat 40), wikariuszem był ks. Latoszewi Paweł (lat 34)
Prowadzono księgi metrykalne
Pobierani [[dziesięciny00, był też pewien zapis dawnego proboszcza Jana Babeckiego.
Dekret reformacyjny dla parafii w Pączewie i dla kościoła filialnego w Czarnolesie, spisany w Pączewie dnia 15.XI.1780 r., k. 134v-135 oryginału.
Akta w AD Pelplin sygn. G 71.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 221
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1839 r. - wykonano trzeci dzwon
 • 1854 r. - założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych o liczebniości w 1928 r.
W 1873 r. miała swojego proboszcza. W 1874 r. administratora. W kolejnych latach jest vacat.
Jak to rozumieć w świetle informacji z 1887 r. ?
 • 1911 r. - powiększono i odnowiono kaplicę
 • 1913 r. - powiększono i odnowiono kaplicę
 • 1916 r. - założono Dzieło św. Dziecięctwa Jezus
W 1928 r. liczyło 200 członków.
 • 1916 r. - założono Bractwo Adoracji Przenajśw. Sakramentu
W 1928 r. liczyło 100 członków.
 • 1917 r. - w dn. 23 listopada dwa dzwony zarekwirowali prusacy na cele wojenne
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
W 1928 r. liczyło 25 członków.
 • 1919 r. - wykonano nowy dzwon
 • 1920 r. - pękł trzeci dzwon (z 1624 r.)
 • 1923 r. - wykonano drugi dzwon
 • 1925 r. - breve papieskie z dn. 24 lutego w sprawie uroczystości odpustowych
 • 1925 r. - dokonano gruntownej naprawy kościoła
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1531
- niekatolików w Wolentalu 12
Ogółem 1543 dusz, w tym 1041 komunikujących.
 • 1943 r. - Niemcy zabrali obydwa dzwony
 • 1958 r. - ponownie przelano pękniety dzwon z 1624 r.
 • 1978 r. - wykonano dwa dzwony
Ich poświęcenie odbyło się 11 czerwca.
Kościół filialny Czarnylas 15?? - 1872/20.05.1887 r.
Patrz strona Parafii Czarnylas.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz Strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Zawarty jest na stronie parafii.

Zasięg terytorialny

 • 1284 r. - w momencie ustanowienia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Bobowo
Ustalić
- Ustalić
Pączewo, Wolental.
Pączewo i Wolental.
Pączewo i Wolental.
Pączewo i Wolental
Pączewo i Wolental
Pączewo, Wolental, Czarnolas, Bukowiec, Zelgoszcz, Wda, Młyn Wdeński, Gęby, Cisiny, Zadługie, Mermet, Ziamianek, Zajączek.
 • 18?? r. - wg strony parafii w XIX w. obejmowała ona 18 wsi:
Czarnylas, Wda, Zelgoszcz, Ustalić pozostałe
Ustalić
Pączewo, Wolental.
Pączewo, Wolental.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 188) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 259) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 295) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 301) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 312) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 318) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 318) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 320) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Schwarzwald (Czarnilas) Patrz też Schwarzwald - Czarnylas lub Czarnylas
Ponschau (Ponczau) Patrz też Ponschau - Pączewo (Panschow, Panzau, Ponczau 13??, Ponczewo, Punczewo, Pancewo 15??, Ponczevien, Paczewo)
Wda Patrz też Wda - Wda lub Wda
Wollenthal Patrz też Wollenthal - Wolental lub Wolental
Zellgosch - Zelgoszcz lub Zelgoszcz

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

13?? - 1341 - Ks. Mikołaj Proboszcz
1549 - 1596 - vacat Luteranie (w tym)
1549 - 15?? - Ks. Wolboriensis Albert Pastor
1596 - 1598 - Ks. Gotslaus Marcin Proboszcz
16?? - 1648 - Ks. Choiński imię Proboszcz
1687 - 1707 - Ks. Babecki Jan Proboszcz
17?? - 1706 - Ks. Kitowski Andrzej Palcyd Proboszcz, Słownik
1708 - 1715 - Ks. Oczyński Michał Proboszcz, Słownik
1714 - 17?? - Ks. Łęski Andrzej Stanisław Proboszcz, życiorys, Słownik
17?? - 1729 - Ks. Silski Jan Augustyn Komendarz, Słownik
1729 - 1729 - Ks. Łęgowski Mateusz Wikary
1730 - 1739 - Ks. Ustarbowski Zygmunt Proboszcz, Słownik
1740 - 1770 - Ks. Gręca Jan Proboszcz, życiorys, Słownik
1766 - 1766 - Ks. Latoszewicz Paweł Wikary
1770 - 1772 - Ks. Schultz Wincenty Proboszcz, życiorys, Słownik
1772 - 1797 - Ks. Lewiński Antoni Proboszcz, życiorys, Słownik
17?? - 17?? - Ks. Bąkowski Jan Komendarz
17?? - 17?? - Ks. Waralski Jakub Komendarz
1779 - 1780 - Ks. Latoszewicz Paweł Wikary
1781 - 1790 - Ks. Waralski Jakub Proboszcz
1790 - 1791 - Ks. Bąkowski Jan Proboszcz
1792 - 1812 - Ks. Malechiński Andrzej Proboszcz, życiorys, Słownik
1797 - 1798 - Ks. Bukowski Andrzej Wikary
1802 - 1804 - Ks. Żabiński Lambert Wikary
1805 - 1807 - Ks. Wiecki Piotr Wikary
1808 - 1811 - Ks. Żabiński Lambert Wikary
1810 - 1819 - Ks. Wiecki Piotr Wikary
1813 - 1830 - Ks. Chmielewski Jan Komendarz, Słownik
18?? - 1814 - Ks. Pędzicki imię ? Proboszcz
1814 - 1830 - Ks. Sychowski Jan Proboszcz, życiorys, Słownik
1820 - 1828 - Ks. Wiecki Piotr Komendarz
1820 - 1820 - Ks. Ruchniewicz imię ? Proboszcz
1828 - 1830 - Ks. Lazarowski Ignacy Wikary, życiorys
1830 - 1841 - Ks. Lipiński Antoni Proboszcz
1830 - 1830 - Ks. Bojanowski Franciszek Wikary
1831 - 1833 - Ks. Blumberg Andrzej Bartłomiej Komendarz
1833 - 1834 - Ks. Bensch Antoni Wikary
1835 - 1836 - Ks. Rodowski Marcin Wikary
1837 - 1838 - Ks. Darawski Franciszek Wikary
1839 - 1841 - Ks. Richter Franciszek Wikary
1841 - 1864 - Ks. Richter Franciszek Proboszcz
1848 - 1848 - Ks. Fröhlich Augustyn Wikary
1855 - 1856 - Ks. Weitekamp Antoni Wikary
1858 - 1862 - Ks. Sobotta Antoni Wikary
1864 - 1864 - Ks. Kręcki Augustyn Administrator
1864 - 1872 - Ks. Schlüter Józef Proboszcz, życiorys
1867 - 1870 - Ks. Schwanitz Kazimierz Wikary, życiorys
1870 - 1872 - Ks. Krefft Teodor Wikary, życiorys
1872 - 1872 - Ks. Kręcki Aleksander Wikary, życiorys
1872 - 1872 - Ks. Załuski Konstanty Aleksander Dionizy Administrator, życiorys
1872 - 1908 - Ks. Kunert Albert Herman Augustyn Proboszcz, życiorys
1897 - 1897 - Ks. Szydzik Józef Wikary
1901 - 1901 - Ks. Konitzer Paweł Wikary
1904 - 1904 - Ks. Romanowski Antoni Wikary
1906 - 1906 - Ks. Lemke Brunon Wikary
1907 - 1907 - Ks. Rogala Zygmunt Wikary
1908 - 1908 - Ks. Szypniewski Władysław Proboszcz, życiorys
1908 - 1908 - Ks. Chyliński Ludwik Wikary
1908 - 1921 - Ks. Rekowski Aleksander Proboszcz, życiorys
1913 - 1913 - Ks. Ziemkowski Pankracy Wikary, życiorys
1913 - 1916 - Ks. Czubek Józef Administrator, życiorys
1916 - 1918 - Ks. Lipiński Stanisław Administrator
1918 - 1921 - Ks. Wierzchowski Fabian Stanisław Administrator, życiorys
1919 - 1919 - Ks. Podlaszewski Franciszek Wikary
1920 - 1921 - Ks. Pakalski Albin Administrator, życiorys
1921 - 1921 - Ks. Niklewski Feliks Administrator
1921 - 1939 - Ks. Błędzki Franciszek Proboszcz, Zarys, życiorys
1939 - 1945 - Ks. Kühn imię Opieka nad parafią
1939 - 1945 - Ks. Tomasik Jan Opieka nad parafią, życiorys
1939 - 1945 - Ks. Lorentz Adam Opieka nad parafią, życiorys
1939 - 1945 - Ks. Grützmann (Grycman) Jan Opieka nad parafią, życiorys
1939 - 1945 - Ks. Bulita Franz Opieka nad parafią, życiorys
1945 - 1945 - Ks. Bieliński Franciszek Administrator, życiorys
1945 - 1946 - Ks. Niepokój Kazimierz Administrator, życiorys
1946 - 1947 - Ks. Piechowski Marceli Józef Administrator, proboszcz, życiorys
1947 - 1963 - Ks. Radtke Józef Wiktor Administrator, życiorys (1949-63);
1962 - 1962 - Ks. Cieśniewski Alojzy Administrator
1963 - 1963 - Ks. Stachowiak Franciszek Wikariusz
1964 - 1984 - Ks. Stachowiak Franciszek Administrator, życiorys
1984 - 1987 - Ks. Rzepus Jan Administrator
1987 - 2007 - Ks. Rzepus Jan Proboszcz
2007 - 2008 - Ks. Martin Henryk Administrator
2008 - 2008 - Ks. Martin Henryk Proboszcz
2008 - 2021 - Ks. Nowak Ireneusz Proboszcz
2009 - 2021 - Ks. Kamrowski Franciszek Jan Rezydent
Przypisy
1. Listę księży z lat 1708-1830 ustalono w oparciu o "Słownik..." str. 265.
2. Listę księży z lat 1341-2014 ustalono w oparciu o stronę parafii
- wg strony parafii Ks. Pędzicki nie figuruje w pracy Ks. Przygockiego Janusza
3. Listę księży z lat 1667-1864 ustalono w oparciu o "Słownik..."
- Ks. Babecki był proboszczem w 1667 r.
- Ks. Oczyński był proboszczem w 1706 r.
- Ks. Łęski był proboszczem w 1714 r.
- Ks. Gręza był proboszczem w 1740 r.
- Ks. Schlueter (czy Schlüter) był proboszczem w 1864 r.
4. Listę księży z lat 1946-1991 ustalono w oparciu o "Spisy kościołów(Parafii) i duchowieństwa" Diec. Chełmińskiej
5. Listę księży z lat 1992-2014 ustalono w oparciu o "Spisy parafii i duchowieństwa" Diec. Pelplińskiej
Do wykonania:
- analiza Elenchusów diec. włocławskiej
- analiza Elenchusów diec. chełmińskiej
- analiza Orędowników diec. chełmińskiej
- analiza Miesięczników diec. pelplińskiej

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Łobodzki Józef Wojciech Stanisław
1??? - Ks. Zieliński Jan
1??? - Ks. Breiski Władysław (11.12.1885-23.06.1961)
1??? - br. Nalborski Władysław (Pallotyn)(04.08.1900-27.07.1978)
1??? - Ks. Klin Konrad {27.02.1902-18.09.1942)
1??? - Ks. Bieliński Wacław (12.08.1903-20.08.1941)
1??? - br. Bieliński Dawid Sylwester (Pallotyn, 31.12.1905-18.10.1982)
1??? - Ks. Rynkowski Paweł (10.08.1907-05.01.1973)
1??? - Ks. Kajut Jan (17.05.1909-9 lub 15.10.1939)
1??? - Ks. Piłat Alojzy (21.06.1913-16.06.1969)
1??? - Ks. Włoch Jan (Werbista, 27.08.1914-21.09.1940)
1??? - Ks. Nagórski Anastazy (07.07.1914 - 15.05.1982)
1??? - Ks. Bieliński Franciszek MS
1??? - Ks. Breiski Piotr (ur. 24.04.1967, św. 23.05.1998)
 • Źródła:
Listę księży ustalono w oparciu o stronę parafii

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1688 r.
- ślubów od 1694 r.
- zgonów od 1770 r.
Zawierają one także wpisy dotyczące Parafii Czarnylas.
 • 1939 r. - wg strony parafii historia archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów 1688-1747, 1747-1770, 1771-1819, 1820-1841, 1841-?
- ślubów 1694-1824, 1825-1839, 1840-?
- zgonów 1770-1773, 1780-1799, 1799-1823, 1824-1839, 1840-?
Zawierają one także wpisy dotyczące Parafii Czarnylas.
Poniższe księgi "W" rozpisać po dokładnym przeanalizowniu z uwzględnieniem Registrów.
- chrztów od 1897 r.
- ślubów od 1894 r.
- zgonów od 1915 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1190 - W 1199,
tj. 10 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Ineks chrztów 1688-1841-1867 (W 1190 do lit. Z, W 1198 do lit. U, W 1192 ind. chronol. 1856-1861, W 1193 ind. chronol 1862-1863) Rozpisać
Księga chrztów 1683-1770
Na "Genealodzy.pl" występują indeksy. Jak to możliwe?
Księga chrztów 1688-1747
Zabrana przez Niemców podczas II WŚ
Księga chrztów 1747-1770
Zabrana przez Niemców podczas II WŚ
Księga chrztów 1770-1819 (AD Pelplin W 1197)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- czy symbol "R" oznacza Register tzn. Rejestr ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1820-1841 (AD Pelplin W 1190)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- czy symbol "R" oznacza Register tzn. Rejestr ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Register 1824-1867, 1695-1823 (W + Z)
Co oznaczaja litery W i Z
Komentarz
Die Register W 1190 gehören zusammen (=Reg. Taufen 1688-1841)
Rejestry 1190 W belong together (zarejestrowanego chrztów 1688/41)
Księga chrztów 1820-1841 (AD Pelplin W 1191)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- czy symbol "R" oznacza Register tzn. Rejestr ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Czyżby dyplikat powyższej księgi ?
Księga chrztów 1820-1841 (AD Pelplin W 1198)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- czy symbol "R" oznacza Register tzn. Rejestr ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Czyżby duplikat powyższej księgi ?
Register 1688-1841
Komentarz
Die Register W 1198 gehören zusammen (=Reg. Taufen 1688-1841)
Rejestry 1190 W belong together (zarejestrowanego chrztów 1688-1841)
W 1198 Taufen nur für Schwarzwald
W 1198 chrztów dla m. Czarnylas
Księga chrztów 1842-1859 (AD Pelplin W 1192)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- czy symbol "R" oznacza Register tzn. Rejestr ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Register 1856-1861
Księga chrztów 1860-1896 (AD Pelplin W 1193)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- czy symbol "R" oznacza Register tzn. Rejestr ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Register 1862-1863
Księga chrztów 1897-1929 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
Księga chrztów 1929-1945
Brak danych
Księga chrztów 1945-1958 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1771-1839 (AD Pelplin W 1199) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- czy symbol "R" oznacza Register tzn. Rejestr ?
- wg strony parafii historia w 1939 r. istniały księgi 1694-1824, 1825-1839. Jak to się ma do stanu obecnego ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1840-1893 (AD Pelplin W 1194)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- zawiera indeks ślubów w układzie chronologicznym z lat 1856-1862
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Register 1856-1863
Księga ślubów 1894-1980 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi w tym odtworzone metryki 1930-1945 (wg strony parafii historia)
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1770-1839 (AD Pelplin W 1199) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- czy symbol "R" oznacza Register tzn. Rejestr ?
- wg strony parafii historia w 1939 r. istniały księgi 1770-1773, 1780-1799, 1799-1823, 1824-1839. Jak to się ma do stanu obecnego ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1840-1862 (AD Pelplin W 1195)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- zawiera indeks ślubów w układzie chronologicznym z lat 1856-1862
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Register 1840-1862
Księga zgonów 1863-1917 (AD Pelplin W 1196)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- czy symbol "R" oznacza Register tzn. Rejestr ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Register 1863
Księga zgonów 1918-1929 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1930-1983 (w parafii) (wpisy po 1956 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1984-2006 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- odpisy wizytacji generalnych z lat 1583-1781
 • 1939 r. - wg strony parafii historia archiwum parafialne obejmowało:
- odpisy wizytacji generalnych z lat 1583-1781
- statuty bractw od 1852 r.
 • 2012 r. - wg strony parafii historia nie zachowała się żadna dokumentacja dotycząca:
- Bractwa Opatrzności Boskiej
- Bractwa Trzeźwości
- Dzieła św. Dziecięctwa Jezus
- Bractwa Adoracji Przenajśw. Sakramentu
Nie istnieje także kronika parafialna.
- Szpitala
- Stowarzyszenia Młodzieży
- odpisy wizytacji generalnych z lat 1583-1781
- statuty bractw od 1852 r.

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.'

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Pączewo:
 • urodzeń: 1874-1907
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1908
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1892, 1894-1907
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2059/0 Urząd Stanu Cywilnego w Pączewie
Uwagi
- dla chrztów kontyn. w USC do 1913 r.
- dla zgonów kontyn. w USC do 1914 r.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Pączewo:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość