Pierwoszyno - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Pierwoszyno - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Pierwoszyno - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego o dokumencie.

Pierwoszyno - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Prawdopodobnie jest to data wystawienia dekretu - Sprawa do wyjaśnienia
Nie ma kościoła.
Odszukać dekret
Tymczasem wg strony parafię ustanowiono w dn. 14.09.1915 r.
Prawdopodobnie jest to data wejścia dekretu w życie - Sprawa do wyjaśnienia
 • 1915 r. - zorganizowano cmentarz
 • 19?? r. - wybudowano plebanię i budynki gospodarcze
 • 1917 r. - w dn. 8 lipca założono Bractwo Czci Najświętszego Sakramentu
w 1928 r. liczyło 529 członków
 • 19?? r. - założono Żywy Różaniec
W 1928 r. liczył 18 róż.
 • 1922 r. - w dn. 11 stycznia zatwierdzono Straż Honorową
W 1928 r. liczyła 135 członków
 • 1925 r. - ok. tego roku rozpoczęto budowę kościoła
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie Kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 2006
- katolików Niemców 8
- niekatolików Niemców 14
Ogółem 2036 osób, w tym 1518 komunikujących. (podsumowanie lub dane błędne)
 • 1934 r. - na gwiazdkę przeniesiono Tabernakulum z kaplicy w Pierwoszynie do nowego kościoła
w Kosakowie (wg strony)
Tym samym przeniesiono siedzibę parafii.
Tymczasem wg Elenchusu z 1934 r. (obejmuje okres 12.12.1933 do 05.12.1934 r.) przeniesienie siedziby musiało nastąpić wcześniej. Od tego momentu w dokumentach kościelnych występuje "Parafia Kosakowo"
 • 1983 r. - rozpoczęto budowę kościoła
Stał się kościołem filialnym Parafii Kosakowo
 • 1999 r. - w dn. 15 sierpnia erygowano parafię
Dekret z dn. 28.07.1999 r. opublikowany w Miesięczniku nr 4-6/2000
Dekret z dn. 16.05.2005 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-9/2005.
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Zgodnie z dekretem z dn. 28.07.1999 r. parafia będzie korzystać z cmentarza parafialnego w Kosakowie

Zasięg terytorialny

Dębogórze, Kosakowo, Mosty, Mechlinki, Pierwoszyno, Rewa, Suchydwór, Stefanowo.
Pierwoszyno, Mosty, Rewa i Mechelinki
Obszar parafii określają granice:
- od północy: brzeg Zatoki Puckiej
- od wschodu: brzeg Zatoki Gdańskiej do lotniska wojskowego w Babich Dołach
- od południa: wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Pierwoszyno (przedłużenie pasa startowego lotniska wojskowego)
- od zachodu: wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Dębogórze, a następnie jezdnią asfaltową do wysypiska popiołów
Dekret z dn. 28.07.1999 r. opublikowany w Miesięczniku nr 4-6/2000
Sołectwa Rewa.
Dekret z dn. 16.05.2005 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-9/2005.
Pozostałe miejscowości:
Nie dotyczy.

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Dębogórze (Dambagora 1224)
- Kosakowo (Kossachowo 1295)
Brück - Mosty (Most 1224)
- Mechlinki
Pierwoschin - Pierwoszyn (Pirwosino, Piruosino, Pyrosini 1224, Pirwissina 1224 i 1281, Pirwoschina, Pirwosina, Pirwoszyno 1583, Pierwoszyn 1682, Pierwoszyno)
- Rewa
Gut Dembogorsch - Suchydwór
Amalienfelde - Stefanowo

Księża

Pracujący w parafii

1915 - 1934 - Ks. Kaszubowski Alojzy Kuratus
01.07.2011 - nadal - Ks. Wirkus Rafał Wikariusz [1]
18.08.2007 - nadal - Ks. Ziółkowski Stanisław Proboszcz [2]
18.08.2007 - nadal - Ks. Karczewski Zygmunt Emeryt, Kanonik [3]
01.07.2011 - nadal - Ks. Wirkus Rafał Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).

Najstarsze księgi

Księgi chrztów

Patrz Parafii Kosakowo.

Księgi konwersji

Patrz Parafii Kosakowo.

Księgi I komunii

Patrz Parafii Kosakowo.

Księgi bierzmowanych

Patrz Parafii Kosakowo.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Patrz Parafii Kosakowo.

Księgi ślubów

Patrz Parafii Kosakowo.

Księgi zgonów

Patrz Parafii Kosakowo.

Księgi cmentarne

Patrz Parafii Kosakowo.

Księgi dusz

Patrz Parafii Kosakowo.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Czci Najświętszego Sakramentu
- Żywego Różańca
- Straży Honorowej
- Stowarzyszenia Młodzieży
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.

Księgi urodzeń

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Alegaty

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zapowiedzi

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi małżeństw

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi rozwodów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zgonów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Komentarz

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość