Polnica - Parafia rz.-kat. pw. Trójcy Świętej

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Polnica - Parafia rz.-kat. pw. Trójcy Świętej. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Polnica - Parafia rz.-kat. pw. Trójcy Świętej o dokumencie.

Polnica - Parafia rz.-kat. pw. Trójcy Świętej

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • 77-300 Polnica
 • tel. 59 832 34 11, 792 403 075

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 15?? r. - pierwza wzmianka o kościele pochodzi z I poł. XVI w. (wg strony) oraz strony
 • 1617 r. - kościół należał do ewangelików
 • 1643 r. - ufundowano dzwon
 • 16?? r. - w czasie wojen szwedzkich zniszczeniu uległa nawa
Wg strony w 1789 r. dobudowano nawę i prezbiterium
Wg Spisu... 1995 r. str. 258 kościół wybudowano w latach 1780 - 1781
30 marca erygowano parafię (wg Schematyzmu ... str 172)
- Polnica - punkt stały w kaplicy katechetycznej.
Kościół filialny Polnica - św. Józefa (1945 - nadal)
 • 1912 r. - wybudowano kościół dla potrzeb ewangelików
 • 1945 r. - po II WŚ kościół przekazano katolikom
poświęcony 15.06.1945 r. (wg Schematyzmu ... str 172)
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 105) i wg spisu z 1995 r. funkcjonował jako kościół pomocniczy.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 114) i wg kolejnych spisów do 2011 r. funkcjonował kościół filialny Polnica.
 • 2014 r. - w dn. 11 lutego (wg Spisu... str. 139) funkcjonował jako kościół pomocniczy.
Kościół filialny Kiełpin (1987 - nadal)
 • 1566 r. - wybudowano dzwonnicę
 • 1788 r. - wybudowano kościół
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 105) i wg spisu z 1995 r. oraz 2000 r. do 2014 r. - kościół filialny Kiełpin.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 114) i wg spisu z 1999 r. - kościół filialny Kiełpino.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis:
- Polnica - cmentarz komunalny
Wg Spisu... 1995 r. str. 258 istniał cmentarz komunalny.

Zasięg terytorialny

Gwiazdy, Polenica, Kaupfermuhle, Rogoźnicki Młyn, Rocoły, Gostuda, Skorczewo, Czarze i Czarnice.
Ustalić
Polnica, Czarnoszyce, Kiełpin PGR, Kiełpinek PGR.
Czarnoszyce, Kiełpin, Kiełpinek, Polnica.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 114) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Czarnoszyce, Kiełpin, Kiełpinek, Polnica, Polniczka, Sokole, Stara Rogonica.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 138) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 141) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 143) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Czarnoszyce, Kiełpin, Kiełpinek, Polnica, Polniczka, Sokole, Stara Rogonica, Wandzin.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 149) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 149) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 102) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Czarnice
- Czarze
Bergelau - Czarnoszyce
Gostude - Gostuda
- Gwiazdy
- Kaupfermuhle
Woltersdorf - Kiełpin lub Kiełpin
- Kiełpino
Hasseln (Gut Hasseln, Hasły) - Kiełpinek (kaszb. Czełpinkò lub Czełpink)
Polnitz (Pollnitz; Koeniglich Pollnitz) - Polenica (Polnice, 16?? Polenica; kaszb. Królewskô Pòlnica)
Adl. Pollnitz (Adlig Pollnitz) - Polniczka
- Rocoły
Roegnitz (Regnitz) - Rogoźnicki Młyn
- Skorczewo
Sockel - Sokole
Alt Rognitz - Stara Rogoźnica (Stara Rogonica)
Waldau - Wandzin

Mapy

Uzupełnić

Księża

1??? - 1905 - Patrz Parafia Przechlewo
1956 - 1961 - Ks. Lamiński Józef Proboszcz 16.12.1956 - 4.12.1961;
1961 - 1962 - Ks. Żurek Bonifacy Proboszcz 4.12.1961 do 13.03.1962;
1962 - 2002 - Ks. Kopacz Szczepan EC Proboszcz
2002 - 2010 - Ks. Kopacz Szczepan EC Rezydent
2002 - 2007 - Ks. Klunder Wojciech Proboszcz
2007 - 2016 - Ks. Miotke Stanisław Proboszcz
2009 - 2010 - Ks. Cirocki Jacek Kapelan
2010 - 2011 - Ks. Knut Marian Pomoc duszp., kapelan
2021 - 2021 - Ks. Krzyżanowski Przemyslaw Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

25.081941 - Ks. Landmann Józef

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin

Najstarsze księgi

Księgi założono w okresie istnienia lokalnego wikariatu.
- chrztów od 1901 r.
- ślubów od 1957 r.
- zmarłych od 1957 r.
- oraz kronika parafialna od 16.12.1956 r.
- chrztów od 1901 r.
- ślubów od 1957 r.
- zgonów od 1957 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1901-1950 (w parafii) (wpisy po 1945 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1901-1956
Brak danych; po tym roku dostępne w parafii
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1901-1956
Brak danych; po tym roku dostępne w parafii
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Nie występują z uwagi na rok utworzenia parafii.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
W zasobach AP nie występują z uwagi na rok utworzenia parafii.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Dostępna do indeksowania. Okresowo należy sprawdzać strony PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Koszalinie O/Słupsk znajdują się księgi USC Polnica:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 538/0 Urząd Stanu Cywilnego Polnica.
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD w zaobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC Polnica.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość