Raciąż pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Raciąż pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Raciąż pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy o dokumencie.

Raciąż pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy

łac.: Parohiae Reetzensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1178 r. - rozpoczęto budowę pierwszego kościoła
Mnisi z Zakonu Cystersów w Oliwie (ob. dzielnica Gdańska) przystępują do budowy pierwszego drewnianego kościółka na ziemi nadanej im przez księcia Pomorza Sambora I Informacja sprzeczna; prawdopodobnie winno być 02.07.1186 r.
Domniemanie spalenia kościoła.
Prawdopodobnie osoby ocalałe z pogromu Raciąża tam udawały się na modlitwy.
 • 1271 r. - odbudowa Raciąża, domniemanie odbudowy kościoła.
 • 1356 r. - najstarsza informacja o istnieniu kościoła
Prawdopodobnie chodzi już o nową lokalizację wsi i kościoła.
Wg Spisu... str. 629 w tym roku powstała parafia. Jest jedną z najstarszych parafii pomorskich.
 • 1675 r. - w dn. 14 sierpnia papież Klemens X zatwierdził Bractwo św. Józefa
Posiadało statut z dn. 1 maja 1853 r.
Pożar wsi i plebanii. Spaleniu uległy księgi metrykalne i inne akta parafialne. Sprawa do wyjaśnieniu po przetłumaczeniu wizytacji
Komentarz
W opowieściach najstarszych parafian przewijał się wątek spalenia najstarszych ksiąg parafialnych lecz był on wiązany z pożarem wsi i kościoła z 1851 r.
Ciekawostką jest sam fakt pożatu wsi gdyż nie wspominają o nim żadne ze znanych źródeł. Być może jest to skutek czasowego zaginięcia tej wizytacji.
Zdygitalizowana kopia w AD Pelplin
Wprowadzić dane
 • 1778 r. - parafialna księga chrztów za lata 1757-1810 str. 61a.
Wpis plebana Raciąskiego ks. Kaspera Hoppe z dn. 20.05.1778 r. o postawieniu szpitala i organistówki pod jednym dachem.
 • 1821 r. - w dn. 16 lipca.
Wraz z Dekanatem Tucholskim parafia została przekazana z Archidiecezji Gnieźnieńskiej do Diecezji Chełmińskiej
 • 1851 r. - pożar wsi. Spłonął dawny kościół drewniany oraz szpital.
Nowego szpitala nie pobudowano.
 • 1858 r. - wybudowano plebanię.
Jest to obiekt ceglany, bezstylowy, parterowy z dachem dwuspadowym. W szczycie data budowy ułożona z zendrówek
 • 1858 r. - powstało (?) Bractwo Trzeźwości, statut z dn. 9 grudnia
 • 1862 r. - (lub 1864 r.), początek budowy nowego kościoła.
Jest to obiekt murowany z cegły
Wg zachowanych przekazów ustnych zostały zamienione plany budowy kościołów. Kościół z Raciąża miał być wybudowany w Lichnowy i odwrotnie Sprawa do wyjaśnienia).
wg Spisu...1995 r. str. 629 nowy kościół wybudowano w 1864 r.
 • 1865 r. - wykonano dzwonnicę
Jest to obiekt drewniany o konstrukcji słupowej, nieszalowanej. Zawieszono dzwon z datą 1865 i plakietkami z Ukrzyżowaniem i Matką Boską. wg innych źródeł trzy dzwony
 • 1866 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1867 r. - parafia liczyła 2408 dusz
 • 1871 r. - w dn. 4 października
Nastąpiła konsekracja kościoła przez Bpa Jeschkego
 • 1871 r. - w Raciążu mieszkało:
619 mieszkańców, w tym 587 katolików i 32 ewangelistów
 • 1885 r. - w Raciążu mieszkało:
662 mieszkańców, w tym 631 katolików i 16 ewangelistów. Parafia liczyła 2702 dusz.
 • 1914 r. - (do 1918 r.); w czasie I Wojny Światowej.
Niemcy zabrali 2 większe dzwony (Św. Józef i Św. Izydor)
 • 1919 r. - (do 1939 r.); w okresie międzywojennym parafia zakupiła dwa nowe dzwony.
 • 1927 r. - w dn. 1 kwietnia utworzono ochronkę dla dzieci
W 1938 r. obejmowała 30 dzieci.
 • 19?? r. - powstało Stowarzyszenie Młodzieży w Raciążu, Stobnie i Dąbrówce
W 1928 r. liczyło 97 członków.
 • 1928 r. - powstało Dzieło Rozkrzewiania Wiary
 • 1928 r. - parafia liczyła 2809 dusz
 • 1930 r. - parafia liczyła:
Raciąż 837, Stobno 731, Żalno 565 dusz oraz Nadolna Karczma, Wielka i Mała Komorza, Dąbrówka, Lubierzyn, Wysoka i Nadolnik.
 • 1943 r. - (lub 1944 r.); Niemcy zabierają dwa największe dzwony
(lub Niemcy zrzucają wszystkie dzwony które spadając rozbiły się). Wywożą je. Jeden pozostał w jakiejś odlewni. (Sprawa do wyjaśnienia)
 • 1945 r. - w dn. 18 lutego
Niemcy wysadzają w powietrze ceglaną wieżę kościelną – dzwonnicę. Ucierpiał na tym cały kościół. Zniszczony został chór i organy. Najmniejszy dzwon , który przetrwał zawieruchy dziejowe i służy po dzień dzisiejszy, jest poświęcony Błogosławionej Maryi Dziewicy.
 • 1946 r. - w dn. 3 czerwca przystąpiono do budowy dzwonnicy na dwa dzwony
 • 1946 r. - oraz w 1947 r. wykonano:
oszklono okna, naprawiono zwalony chór, założono nową podłogę na chórze, odbył się remont na plebani, w domach gospodarczych.
 • 1952 r. - do 1953 r. trwała elektryfikacja i odmalowanie kościoła
 • 1969 r. - parafia liczyła 3250 dusz.
Chór został odbudowany. Brak wieży i organów oraz dzwonów. Zbudowano drewnianą prowizoryczną dzwonnicę przy grobowcu Połczyńskich i zawieszono w niej ocalały dzwon.
 • 1974 r. - do 1976 r. trwała odbudowa wieży kościelnej
 • 1975 r. - parafia liczyła 2490 dusz
 • 1981 r. - wg danych po kolędzie 1980/81 parafia liczyła 2922 dusz – 100% katolików.
 • 1983 r. - wykonano nową posadzkę z płyt lastrykowych w kościele oraz nowe ławki.
 • 1983 r. - w dn. 10 lipca wydzielono Żalno
Dekret z dn. 25.06.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1983 r.
 • 2012 r. - w czerwcu następiło otwarcie zrekonstruowanego grodziska film
Kościół filialny Dąbrówka (1768 - nadal)
 • 1768 r. - wybudowano drewniany kościół
Jego fundatorem był Maciej Janta–Połczyński, cześnik liwoński i dziedzic Wielkiej Komorzy.
Dobudowanie wieży kościelnej i otynkowanie kościoła.
Wykonał dziedzic na Wysokiej i Dąbrówce dr Leon Janta Połczyński.
 • 1946 r. - w dn. 13 grudnia (wg Spisu... z 1947 r. str. 102) i wg kolejnych spisów do 1987 r. funkcjonował kościół filialny pw. św. Jana Nepomucena w Dąbrówce.
 • 1961 r. - w kościele umieszczono tablicę z napisem:
dr praw Leon Janta Połczyński ur. 25 V 1867 – 20 VII 1961 Potomek fundatora kościoła w Dąbrówce, ofiarodawca wieży. Prezes pomorskich kółek rolniczych P.R. Od 1948 kier. Piastowskiego muzeum w Brzegu. Senator i Minister P.R. Wiernie służył ojczyźnie. Dziedzic wysokiej i W. Komorzy.
 • 1982 r. - do 1983 r. trwała renowacja kościoła.
Dotychczasowa drewniana konstrukcja ścian zaczęła gnić na styku z fundamentami. Skutkiem czego zaczął opadać dach. Zagrożony został ołtarz. Odcinkami rozbierano stare, drewniane ściany, wzmacniano fundamenty i murowano nowe ściany z cegły. Prace te były wykonywane przy jednoczesnym podparciu konstrukcji dachu. Na dachu ułożono nową dachówkę oraz wykonano nowe orynnowanie i obróbki blacharskie. Uzupełniono posadzkę. Na odpust Przemienienia Pańskiego (23 sierpnia)?, w obecności Bpa ????, kościół został poświęcony. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele rodziny Połczyńskich.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 227) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny w Dąbrówce.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Cmentarz parafialny w Raciążu
Opis
Ogrodzony ozdobnym murem ceglanym. Jego obszar można umownie podzielić na dwie części. Pierwszą, płaską, otaczającą i przylegającą bezpośrednio do kościoła oraz drugą położoną tarasowo na zboczu prowadzącym do jeziora. W trakcie kopania pogłębionych grobów na części pierwszej występują przypadki natrafiania na pozostałości starych grobów. Być może zostały one zasypane? ziemią pochodzącą z robót ziemnych związanych z budową nowego kościoła, po pożarze wsi. Na części drugiej zachowały się pojedyncze groby najstarszych pochówków. Aktualnie jest ona przygotowywana pod nowe pochówki gdyż wyczerpują się wolne miejsca w części pierwszej.
Cmentarz parafialny w Dąbrówce
Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis

Zasięg terytorialny

czyli późniejsze parafie w Tucholi, Nowej Cerkwi, Pawłowie, Silnie, Mędromierzu, Gostycynie i Jeleńczu.
Ustalić
Ustalić
Ustalić
Raciąż, Stobno, Komorza Mała i Wielka, Lubierzyn, Żalno, Piastoszyn, Grochowo i Wysoka
 • 1652 r. - lub 1653 r.; z wizytacji parafii wynika, że obejmowała wsie:
Raciąż, Stobno, Komorze Małą i Wielką, Lubierzyn, Żalno, Piastoszyn oraz Nodolny Młyn.
 • 1757 r. - z analizy księgi chrztów wynika, że do parafii należały wsie:
Raciąż, Stobno, Komorza Mała i Wielka, Lubierzyn, Żalno, Piastoszyn, Grochowo i Wysoka.
Raciąż, Stobno, Piatoszyn, Żalno, Zielonka (nie istnieje) Nowe Żalno, Nadolna Karczma czyli Lutomski Most (niem. Niederkrug), Wysoka, Lubierzyn, Grochowo, M. Komorza, Wysocki Młyn, Raciąski Młyn i Nadolnik, Dziegieć.
Do filii były przyłączone: Dąbrówka, W. Komorza i Woziwoda.
Raciąż, Lubierzyn, Mała Komorza, Nadolna Karczma, Nadolnik, Raciązki Młyn, Stobno, Wysoka, Wysocki Młyn, Żalno.
Natomiast do kościoła filialnego w Dąbrówce należały:
Dąbrówka, Dziekcz (Dziegieć), Wielka Komorza, Woziwoda
Brda, Dąbrówka, Dziekcz, Komorza Mała i Wielka, Morowiniec, Nadolna Karczma, Nowe Żalno, Raciązki Młyn, Raciąż, Stobno, Wysoka, Żalno.
 • 1979 r. - do parafii należały:
Brda, Dąbrówka, Dziekcz, Lubierzyn, Mała Komorza, Morowiniec, Nadolna Karczma, Nadolnik, Nowe Żalno, Raciąski Młyn, Stobno, Wielka Komorza, Wysoka, Żalno i Raciąż.
Żalno.
Brda, Dabrówka, Dzęgdź, Lubierzyn, Mała Komorza, Murowaniec, Nadolna Karczma, Nadolnik, Raciąż, Raciążski Młyn, Stobno, Stobno Wyb. Tajwan, Wielka Komorza, Wysoka.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 236) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Brda, Burki, Dabrówka, Dziekć, Lubierzyn, Mała Komorza, Nadolna Karczma, Nadolnik, Raciąż, Raciąski Młyn, Stobno, Tajwan, Wielka Komorza, Wysoka,
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 334) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 341) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 350) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - obejmowała wsie:
Burki, Brda, Dąbrówka, Dziekć, Lubierzyn, Mała Komorza, Nadolna Karczma, Nadolnik, Raciąski Młyn, Stobno, Tajwan, Wielka Komorza, Wysoka (wg dekretu z 9 marca).
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 289) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 289) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 291) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Borki, Brda, Dabrówka, Dziekć, Lubierzyn, Mała Komorza, Mrówieniec, Nadolna Karczma, Nadolnik, Raciąż, Raciąski Młyn, Stobno, Tajwan, Wielka Komorza, Wysoka, Wysocki Młyn.
Brda, Dąbrówka, Dziekć, Lubierzyn, Mała Komorza, Mrowiniec, Nadolna Karczma, Raciąski Młyn, Wysocki Młyn, Stobno, Wielka Komorza, Wysoka.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
 • Karczma za Żalnem (Karczma za Zalnem, Karczma z Zalnem)
 • Raciąska Struga
 • Zielonka

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Opracowane na podstawie wpisów w księgach chrztów i uzupełnione o dane z podlinkowanych stron. W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Der Borrek - Borki, Burki lub Borki (Raciąż) (Bórki)
Dombrowken - Dąbrówka lub Dąbrówka (Dombrowka, Dąbrowka, Dabrówka)
Dzeks - Dziegć lub Dziekcz (Dziegieć, Dziekcz, Dziekć) Dzęgdź
- Grochowo lub Grochowo
Klein Komorz - Komorza Mała(2. i 3.) lub Mała Komorza (Komorza Major, Komorza Majer, Komorza Majur, Komorza Mor., Minur Cumorza, Komorza Jar., Jar Komorza)
Gr. Komorz - Komorza Wielka (1.) lub Wielka Komorza (Comorza Nor., Komorza Nor.)
Lubierszin - Lubierzyn lub Lubierzyn
- Mrowiniec lub Mrowiniec (kolonia Wysokiej, Mrowieniec)
Niederkrug - Nadolna Karczma lub Nadolna Karczma (d. Lutomski Most, Karczma Nadolna)
Niedermuchl (Niedermühl) - Nadolnik lub Nadolnik
Petztin (Petzin) - Piastoszyn lub Piastoszyn (Piaseczno Niemieckie, Pessentin)
Reetzer-Muehle - Raciąski Młyn lub Raciąski Młyn (Raciązki Młyn, Młyn Raciąski, Młyn Raciązki, Młen Raciąski)
Reetz (Patrz też Reetz Kr. Tuchel - Raciąż (Rezek 1178, Recinz 1273, Racens 1294, Rossins 1305, Ratzens, Racenze, Racez, Raciąz, Raciąrz, Raciąż Pomorski, Raciąż k. Tucholi)
Stöbensee (Stobno) - Stobno lub Stobno
Wistockermühl - Wysocki Młyn lub Wysocki Młyn (Młyn Wysocki)
Wittstock (Wittstock bei Reetz) - Wysoka lub Wysoka
Neukrug - Zielonka (folw. do Żalna, nie istnieje)
Sehlen (Schlen) - Żalno lub Żalno (Zalno)

Księża

Pracujący w parafii

13?? - 1352 - Ks. Mikołaj Prob. (patrz Słownik - Siciny)
1356 - 13?? - Ks. Henryk Proboszcz
14?? - 1410 - Ks. Mikołaj Proboszcz
1627 - 16?? - Ks. Jan Proboszcz
1643 - 1653 - Ks. Szado Jakub Proboszcz
1661 - 1665 - Ks. Bek(-i)erton Wawrzyniec Proboszcz
1665 - 1676 - Ks. Idzikowski Wojciech Proboszcz
1676 - 1730 - Ks. Grabowski Andrzej Aleksander Proboszcz
1730 - 1776 - Ks. Łukowicz Franciszek Parochus
1765 - 1776 - Ks. Łukowicz Paweł Vicarius
1775 - 1793 - Ks. Hoppe Gaspar (Kaspar ?) Pleban !
1798(93) - 1821 - Ks. Spletts Toesser Kazimierz Proboszcz
1819 - 1819 - Ks. Połczyński Michał (de) Comendarius
1822 - 1845 - Ks. Połczyński Michał (de) Parochus
1845 - 1846 - vacat Parochus
1846 - 1879 - Ks. Wieland Józef Michał Parochus
1871 - 1883 - Ks. Frydrychowicz Mikołaj Vicarius
1879 - 1883 - vacat Parochus
1883 - 1888 - Ks. Rink Andrzej Parochus
1883 - 1895 - vacat Vicarius
1888 - 1889 - Ks. Kacki Jan Administrator Brak w Elenchusach
1889 - 1894 - Ks. Borna Aleksander Parochus
1894 - 1895 - Ks. Bolt Feliks Parochus Adm.
1895 - 1896 - Ks. Radtke Otton Parochus
1895 - 1896 - Ks. Gregorkiewicz Kazimierz Vicarius
1896 - 1897 - Ks. Piechowski Walerian (de) Parochus Adm.
1897 - 1937 - Ks. Siegmund Walerian Parochus
1930 - 1931 - Ks. Piątkowski Konrad Vicarius
1931 - 1932 - Ks. Labuda Bronisław Vicarius
1932 - 1932 - Ks. Tuszyński ???? Wikary Brak w Elenchusach
1932 - 1933 - Ks. Bigus Józef Vicarius
1933 - 1937 - Ks. Wydrowski Stefan Vicarius
1937 - 1937 - Ks. Zieliński ???? Administrator Brak w Elenchusach
1938 - 1938 - Ks. Chmurzyński ???? Wikary Brak w Elenchusach
1938 - 1939 - Ks. Czapiewski Józef Parochus
1938 - 1939 - Ks. Nogalski Franciszek Vicarius
1940 - 1945 - Ks. Duszyński Edgar Administrator
1945 - 1947 - Ks. Jutrzenka-Trzebiatowski Zygmunt Administrator
1947 - 1951 - Ks. Duszyński Edgar Administrator
1951/53 - 1966 - Ks. Hanas Stefan Administrator
1966 - 1968 - Ks. Hanas Stefan Rezydent, emeryt
1968 - 19?? - vacat Administrator
19?? - 19?? - Ks. Waleńczu(-y)k ???? Wikary
1966 - 1976 - Ks. Brodzik Tadeusz Wikariusz czy Administrator
1975 - 1976 - Ks. Wyszkowski Wiesław Wikariusz
1976 - 1981 - Ks. Krause Tadeusz Proboszcz
1981 - 1986 - Ks. Kulwicki Gerard Proboszcz
1982 - 1983 - Ks. Dróżkowski Janusz Wikariusz
1986 - 1996 - Ks. Bojanowski Marian Proboszcz ?
1996 - 2021 - Ks. Fetke Henryk Proboszcz
Komentarz

Powołania kapłańskie i zakonne

1807 - Ks. Kręcki Józef
1984 - Ks. Bucholc Mirosław Wincenty

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Taki cmentarz nie występuje.

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.

Najstarsze księgi

Archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1757 r.
- ślubów od 1757 r.
- zgonów od 1757 r.
Jednocześnie podana jest informacja, iż wcześniejsze księgi uległy spaleniu w wyniku pożaru wsi i plebanii. Sprawa do ostatecznego wyjaśnienia po przetłumaczeniu wizytacji
Uzupełnić
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." istniały księgi:
- chrztów 1757-1793, od 1810 r.
- ślubów od 1794 r.
- zgonów od 1759 r.
Podane zakresy lat są sprzeczne ze stanem zachowanych ksiąg. Sprawa do wyjaśnienia
- chrztów: 1883-1938, 1945-1948, 1949-1955, 1956-1970, 1971-1978, 1979-1983 i od 1984 r.
- ślubów: 1883-1938, 1949-1972 i od 1973 r.
- zgonów: 1945-1948, 1949-1979 i od 1980 r.
Podane zakresy lat są sprzeczne ze stanem zachowanych ksiąg gdyż nie obejmują ksiąg przechowywanych w Niemczech.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1279 - W 1283,
tj. 5 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Indeksy chrztów 1???-2012
Brak danych
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis 1757 - xx.03.1810
- akty sporządzono w j. łacińskim
- do 1792 r. pisana w układzie wierszowym.
- od 20.10.1792 r. pisana w układzie tabelarycznym odręcznym. Numeracja aktów obejmuje także miejscowości spoza parafii (w niektórych przypadkach dopisana jest parafia).
- od początku 1796 r. akty chrztu dla dzieci urodzonych poza parafią nie mają numerów (spotyka się odstępstwa od tej zasady).
- w 1801 r. następuje zmiana sposobu numeracji aktów. Zanika numeracja narastająca. Pojawia się numeracja "rodzajowa" uwzględniajaca płeć i status dziecka. Dla miejscowości spoza parafii brak numeracji. Po kilku miesiącach powraca poprzedni system.
- Uzupełnić
- na etapie prac konserwatorskich pomylono kolejność kartek. Dla zachowania układu chronologii zapisów zdjęcia należy przeglądać w kolejnosci:
zdj. 006 lewa strona
zdj. 009 prawa strona
zdj. 010 lewa strona
zdj. 007 prawa strona lub powiększenia 007c i 007d
zdj. 008 lewa strona
zdj. 008 prawa strona
zdj. 006 prawa strona
zdj. 007 lewa strona lub powiększenia 007a i 007b
zdj. 010 prawa strona
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Biała (Białe) par. Śliwice
- Chwarzno par. Nowa Cerkiew
- Czarnice par. Prachoviensis (?) zdj. 164
- Gartki (Gartki) par. Czersk
- Goczkowice prawdopodobnie par. Ostrowite
- Klocek (Kloczek) par. Śliwice
- Lottyn zdj. 138
- Lutom (Lutum) par. Czersk
- Lutomski Most (Most Lutomski) par. Czersk
- Lutomski Młyn prawdopodobnie par. Czersk
- Mrowieniec zdj. 141; w parafii 1809r. ? zdj. 173
- Nowy Młyn par. Czersk
- Obiezierze (Obiezerze) par. Ostrowite
- Rittel par. Czersk
- Silno par. Ostrowite
- Uboga (Ubogie) par. Czersk
- Woziwoda (Wożywoda) par. Śliwice, 1801 do 1808 r. w parafii ?
- Tarczno zdj. 129
- Zapędowo, Zapendowo, Zapęndowo par. Czersk; 1809 e parafii?
- Zechcz (Zehcz, Zekcz, Zeczk zdj. 084) par. Śliwice
- Zukowo par. Nowa Cerkiew
- Zapedowo czerpen ? zdj. 047
- Cons. Lutomien zdj. 085
- Mollendimus Wysocend zdj. 109
- Karczma ? Lutom zdj. 007d
- Karczma u Mostu zdj. 011, 012
- Karczma Zielonka
- Karczma Lutomska, Lutomska Karczma
- Żeche Pustkowo
- Zielonka
- Kłodawa
- Przyżarz
- Obazarte zdj. 093
- Obiezierk zdj. 013
- Molla Wysoc zdj. 080, Molend Wysocen zdj. 048
- Struga Biała zdj. 079
- Kłodawa
- Karczma Zalinska, Zalinska Karczma w parafii; 1807 r. poza parafią?
- Molla Raciązensis zdj. 121 w parafii
- Młyn Nadolny w parafii
- Nadolnik Młyn w parafii
- Zarzecze w parafii zdj. 173
 • Ciekawostki:
- na stronach 24,25 i 26 (zdj. 024, 025 i 026) informacje o wyposażeniu kościoła i inwentarzu żywym
- na stronie 28 (zdj. 028) tekst „Pro memoriał” – ku pamięci, kościół filialny w Dąbrówce
- na stronie 60 (zdj. 060) akty chrztu z lat 1766, 1767 i 1774 – Luteranie?
- na stronie 61 zestawienie parafialne za lata 1769-1793
- na stronie 61a (zdj. 062) zapiski historyczne dotyczące kościoła parafialnego z lat 1769-1793 oraz szpitala z 1778r. Rozpisać
- na stronie 151 (zdj. 151) notatka informująca o przekształceniu pisowni nazwiska:
Knitter / Knyter
- na stronie 156 (zdj. 156) notatka informująca o przekształceniu pisowni nazwisk:
Szrywer / Schreiber
Woylandt / Weilandt
- na stronie 160 (zdj. 160) notatka informująca o przekształceniu pisowni nazwiska:
Szewc / Scheffs
- na stronie 166 (zdj. 166) notatka informująca o przekształceniu pisowni nazwiska:
Woylandt / Weilandt
Księga chrztów 1810-1828 (AD Pelplin W1283)
Pierwszy wpis 10.04.1810 r., ostatni wpis 31.12.1828 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1829-1882 (AD Pelplin W1279)
Pierwszy wpis 08.01.1829 r., ostatni wpis – data niemożliwa do ustalenia
 • Charakterystyka księgi:
- pierwotny opis na okładce 1829 - 1895 został zmieniony na 1829 - 1882
- problematyczne jest ustalenie listy osób i urodzonych w latach 1881 i 1882. W tym okresie księga nie była prowadzona. Wpisów dokonał wiele lat później proboszcz Ks. Siegmund na zasadzie odtworzenia, prawdopodobnie w oparciu o zeznania składane pod przysięgą przez zainteresowanych lub na podstawie aktów urodzeń wystawianych przez USC. Dla tych dwóch lat jest tylko 27 aktów w sytuacji gdy w poprzednich latach bywało ok. 120 aktów rocznie. W zasobach AP brak duplikatów za ten okres. Pozostaje analiza ksiąg USC przechowywanych w AP Bydgoszcz. Patrz pkt. 4.3 "Księgi USC w zasobach AP".
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1883-1938 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 18.03.1883 r., ostatni wpis 26.12.1938 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- data pierwszego wpisu sugeruje, że księga chrztów nie była prowadzona w pierwszych miesiącach 1883 r.
- zdj. 407-408
- z uwagi na wyrwane strony występują dane szczątkowe w okresie 09.12.1902 - 21.11.1904 r.
- lewa strona zdjęcia zawiera informacje o nazwiskach rodziców oraz datach urodzenia i chrztu ich dzieci. Brakuje informacji o imionach dzieci oraz danych o rodzicach chrzestnych.
- prawa strona zawiera informacje o imionach dzieci oraz dane o rodzicach chrzestnych. Wyrwane kartki uniemożliwiają ustalenie powiązań rodzinnych.
- w zasobach AP nie zachowały się duplikaty ksiąg metrykalnych z tych lat. W tej sytuacji zostały sporządzone indeksy ksiąg USC. Patrz pkt. 4.6. "Indeksy ksiąg USC"
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1938-45
 • W okresie okupacji parafią opiekował się ks. proboszcz z par. Legbąd. Niestety w księgach tej parafii są tylko nieliczne wpisy dla wsi wchodzących w skład par. Raciąż. Na tej podstawie można wnioskować, że o ile księgi były prowadzone to zaginęły. Innym dowodem potwierdzającym fakt chrzczenia dzieci w parafii są zapisy w późniejszych księgach ślubów.
 • Jednocześnie istnieje relacja jednego z najstarszych mieszkańców wsi, który miał widzieć fakt spalenia ksiąg parafialnych w ognisku przez żołnierzy radzieckich w 1945 r., po wyzwoleniu Raciąża. W tym czasie księgi, które swoim zakresem obejmowały okres do 1874 r. były już wywiezione do Niemiec. To że ocalała księga chrztów 1883-1938 mogło być zwyczajnym przypadkiem.
 • W Księdze chrztów za lata 1949-56 jest zapisanych szereg aktów jako odtworzonych na podstawie zeznań składanych pod przysięgą przez zainteresowanych. Niemniej z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż nie jest to komplet danych.
Księga chrztów 1945-1948 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 14.10.1945 r., ostatni wpis 26.12.1948 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis "Założono 01.10.1945 r."
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1949-1956 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 06.01.1949 r., ostatni wpis 05.02.1956 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis 1949-1956 oraz 1939-45
- opis w tytule księgi, że zawiera ona także dane za lata 1939-45 jest mylący. Oprócz tego okresu na str. 183-234 (zdj. 183-234) w sposób chaotyczny są odtworzone pojedyncze akty chrztu z lat 1903-1938. Na podstawie jednego z wpisów można domniemywać, iż Księga Chrztów za lata 1883-1938 uważana była za zaginioną jeszcze w 1957 r. Ponadto znajdują się w niej pojedyncze wpisy z lat 1947-62. Jaka była tego przyczyna ?.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1956-1970 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 04.03.1956 r., ostatni wpis 26.12.1970 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- na str. 285 (zdj. 285) są wpisy dotyczące roku 1969, których zasadności jeszcze nie badano,
- na str. 286 (zdj. 286) jest odtworzony akt chrztu z 1942 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1971-1978 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 10.01.1971 r., ostatni wpis 25.12.1978 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1979-1983 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 15.01.1979 r., ostatni wpis 02.10.1983 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1984-1996 (04.1997) (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 27.10.1983 r., ostatni wpis 19.04.1997 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1997-2013 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 12.04.1997 r., ostatni wpis 20.07.2014 r.
 • Charakterystyka księgi:
- opis na okładce należy traktować jako tymczasowy
- wpisy będą kontynuowane
- data ostatniego wpisu jest związana z momentem digitalizacji księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany.
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.
Temat nie przebadany.

Alegaty

Nie występują

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Indeksy ślubów 1???-2012
Brak danych
Księga ślubów 1757-1793 (AD Pelplin W1282) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis 14.08.1757 r., ostatni wpis 27.01.1794 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1794-1877 (AD Pelplin W1280)
Pierwszy wpis 07.07.1794 r., ostatni wpis luty? 1877 r.
 • Charakterystyka księgi:
- pierwotny opis na okładce 1793 - 1877 został poprawiony na 1794 - 1877
- w latach 1810-45 nowożeńcy podpisywali akt ślubu, w przeważającej większości poprzez stawianie krzyżyków.
- w 1846 r. jest tylko jeden wpis o ślubie dokonany w formie wskazującej na jego dopisanie. Forma wpisu i charakter pisma sugerują mozliwośc dopisania aktu po czasie. Sprawa jest zastanawiająca gdyż Księga chrztów i zgonów posiada wpisy z tego roku. Konieczne jest porównanie z duplikatami zachowanymi w AP Bydgoszcz Sprawa do wyjaśnienia
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1877-1883
 • Nie znane są przyczyny zaginięcia księgi. Być może została spalona (patrz Księga chrztów 1938-1945)
 • Brakujące dane można uzyskać z księgi małżeństw USC Raciąż za lata 1874-1906 przechowywanej w AP Bydgoszcz (patrz pkt. "4.3. - Księgi USC w zasobach AP")
Księga ślubów 1883-1938 (w parafii) (wspólna ze ślubami 1945-1948; wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 16.04.1883 r., ostatni wpis 26.11.1938 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1938-1945
 • Brak wpisów z 1939 r. sugeruje możliwość założenia w tym roku wspólnej księgi chrztów, ślubów i zgonów. W okresie okupacji parafią opiekował się ks. proboszcz z par. Legbąd. W księgach tej parafii są nieliczne wpisy dla obszarów par. Raciąż.
 • W "Księdze ślubów 1883-1938 i 1945-1948, na str. 165 (zdj. 165) jest zapis o udzielonym ślubie w 1943r.
 • Patrz także pkt. 3.1.2. - Księga chrztów 1938-1945
Księga ślubów 1945-1948 (w parafii) (wspólna z latami 1883-1938; dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 02.04.1945 r., ostatni wpis 28.12.1948 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1949-XI.1973 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 18.01.1949 r., ostatni wpis 10.11.1973 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1973-1998 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 29.12.1973 r., ostatni wpis 12.12.1998 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis XX.12.1973 - XX.XX.1998
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1999-2014 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 11.04.1999 r., ostatni wpis 21.06.2014 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest tylko opis "Księga małżeństw"
- księga nie jest zakończona
- data ostatniego wpisu związana jest z momentem dygitalizacji księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Indeksy zgonów 1???-2012
Brak danych
Księga zgonów 1757-1799 (AD Pelplin W1282) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis 29.05.1757 r., ostatni wpis 02.12.1799 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
- zdj. (???) informacja o pochowaniu w dniu 10.04.1770 r. ośmiu Konfederatów Majowych Polskich poległych w wyniku walk na polach pod Stobnem.
Księga zgonów 1800-1835 (AD Pelplin - brak sygnatury)
Pierwszy wpis 17.01.1800 r., ostatni wpis 26.12.1835 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1836-1876 (AD Pelplin W1281)
Pierwszy wpis 01.01.1836 r., ostatni wpis 21.05.1876 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis XX.XX.1836 - XX.05.1876
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Ksiega zgonów V.1876-1938
 • Przyczyna zaginięcia księgi jest nieznana. Prawdopodobnie dane z tego okresu przechowywane są w AP Bydgoszcz i USC Tuchola lecz nie zostało to jeszcze sprawdzone.
 • Patrz także pkt "3.1.2. - Księga chrztów 1938-1945"
 • Brakujące dane można uzyskać z ksiąg zgonów USC Raciąż za lata 1874-1900, 1903-1905, 1907 przechowywanych w AP Bydgoszcz (patrz pkt. "4.3. - Księgi USC w zasobach AP")
Księga zgonów 1939-45
 • Prawdopodobnie w 1939 r. została także założona nowa księga zgonów lecz podzieliła los "Księgi chrztów i ślubów". W okresie okupacji parafią opiekował się ks. proboszcz z par. Legbąd. Niestety w księgach tej parafii brak jest wpisów dla obszarów par. Raciąż. Na tej podstawie można wnioskować, że o ile księgi były prowadzone to zaginęły.
 • Patrz także pkt "3.1.2. - Księga chrztów 1938-1945"
Księga zgonów 1945-1949 (w parafii)
Pierwszy wpis 20.10.1945 r., ostatni wpis 30.05.1949 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis "Założono 01.10.1945 r."
- wpisy z 1949 r. zostały przepisane do kolejnej księgi.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1949-1979 (w parafii ) (wpisy po 1955 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 08.01.1949 r., ostatni wpis 23.12.1979 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1980-2003 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 13.01.1980 r., ostatni wpis 05.07.2014 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- na okładce jest opis "Księga zmarłych parafii rzymsko-katolickiej pw. św.Trójcy w Raciążu w latach 198o-2013
- księga nie jest zakończona
- data ostatniego wpisu związana jest z momentem jej dygitalizacji
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany.
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany.
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1835-1851
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1835-1851
 • zgonów: 1835-1851
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
 • urodzeń: 1835-1844, 1847, 1850-1851
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1835-1844, 1847, 1850-1851
 • zgonów: 1835-1844, 1847, 1850-1851
Komentarz
Zakres lat nie odpowiada stosownym księgom przechowywanym w AD Pelplin więc wymaga sprawdzenia porównawczego.

Księgi opublikowane w internecie

Temat nie przebadany.

Mikrofilmy ksiąg

W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1835-1851
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1835-1851
 • zgonów: 1835-1851

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa św. Józefa
- Bractwa Trzeźwości
- Stowarzyszenia Młodzieży w Raciążu, Stobnie i Dąbrówce
- Dzieła Rozkrzewiania Wiary

Komentarz:

USC

Siedziby USC

1874 - 1910 Raciąż Miejscowości
1874 - 1910 Woziwoda Miejscowości

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Raciąż:
 • urodzeń: 1874-1910
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1906
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1900, 1903-1905, 1907
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz
 • Cennym źródłem danych będzie księga małżeństw za lata 1874-1906 gdyż wypełnia ona całą lukę w księgach metrykalnych za lata 1877-1883 przechowywanych w AD Pelplin.
 • Na uwagę zasługuje także księga zgonów gdyż częściowo wypełnia lukę brakujących ksiąg metrykalnych z tego okresu.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

W zasobach Mormonów znajdują się następujące mikrofilmy ksiąg USC Raciąż:
Wg bazy PRADZIAD w AP Bydgoszcz przechowywane są mikrofilmy ksiąg USC Raciąż
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883

Indeksy ksiąg USC

 • Z uwagi na wyrwane strony w księdze chrztów 1883-1938 za okres 09.12.1902 - 21.11.1904r. (patrz punkt 3.1.2. "Księgi chrztów"), bez uprzedniej dygitalizacji, została wykonana indeksacja tego okresu w oparciu o księgi USC przechowywane w zasobach AP Bydgoszcz. Indeksy zamieszczono na stronie PomTG. Kolumnę "Nr aktu" adoptowano na datę dokonania wpisu. Nie jest to data urodzenia dziecka.

Komentarz:

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości bedącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Raciąż
Wykaz kasztelanii czytaj
W Raciążu nigdy nie było siedziby parafii innego wyznania. Nie był badany temat przynależności obszaru terytorialnego parafii rz.-kat. Raciąż do parafii innego wyznania, zlokalizowanej w innej miejscowości. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest pominięcie, na obecnym etapie, poszukiwań w archiwach. Z zachowanych źródeł wynika, że pod koniec XIXw. w Raciążu mieszkało ok 15 ewangelików i 15 Żydów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można typować Tucholę na siedzibę parafii dla tych religii.
Źródła:
- Historia Raciąża
- Historia Raciąża
- Historia Raciąża