Solec Kujawski - Parafia rz.-kat. pw. Stanisława BM

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Solec Kujawski - Parafia rz.-kat. pw. Stanisława BM. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Solec Kujawski - Parafia rz.-kat. pw. Stanisława BM o dokumencie.

Solec Kujawski - Parafia rz.-kat. pw. Stanisława BM

Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.
 • (nazwa miasta pochodzi od soli) - niemieckie Schulitz, Solecz, Solyecz (Soliecz), Solitz, Sulec, Szolec, Szulice. (Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XI, str. 47)

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1382r. - Pierwsza wzmianka o kościele w Solcu (wg "Dokumenty Kujawskie i Mazowieckie przeważnie z XIIIw." wyd. B. Ulanowski, Kraków 1887r., Archiwum Komisji Historycznej ( Wyszukiwarka T. 4, str. 343)
 • 1517r. - na miejscu poprzedniego kościoła zostaje wybudowana nowa świątynia na miejscu poprzedniego, otrzymała wezwanie Trójcy Przenajświętszej.
 • 1577r. - według źródła wynika, że parafią zarządzał ks. Nikodem Taborowski - proboszcz parafii Bydgoszcz - Parafia rz.kat. pw. Stanisława (kościół już nie istnieje), wikarym który dojeżdżał do Solca był ks. Urban. Z tego wynika, że solecki kościół był filią wyżej wymienionego kościoła.Kiedy stał się filią dokładnie tego nie można ustalić(wg B Janiszewska - Mincer "Solec Kujawski. Dzieje miasta i okolic do 1906r.")
 • 1633r. - z wpisów w księgach metrykalnych wynika, że wtedy już parafia przestała być filią kościoła z Bydgoszczy.
 • 1650r. - parafia otrzymuje w darze z Bydgoszczy ołtarz z nadstawą, w stylu wczesnobarokowym, z obrazem św. Anny Samotrzeciej, która zostaje drugą patronką parafii.
 • 1736r. - Dzięki pomocy ks. Wojciecha Lipińskiego, skarbu państwa, a także kasztelana brzesko – kujawskiego Moszczyńskiego, zostaje wybudowany nowy kościół. W tym roku sprawowana jest pierwsza Msza św.
 • 1768r. - umiera ks. Lipiński i zostaje pochowany pod ołtarzem głównym.
 • 1775 r . - Następcą zostaje ks. Wochelski, który w kronice parafialnej pisze o wielkiej czci dla obrazu św. Anny, przy którym znajdowały się skradzione w tym właśnie roku cenne wota.
 • 1796r. - przybywa ks. Jan Raspiłowicz, którego zasługą było założenie szkoły katolickiej przy ul. Leśnej.
 • 1812r. - wracający spod Moskwy wojska napoleońskie rabują miasto oraz kościół.
 • 1821r. - parafia przynależy do diecezji gnieźnieńskiej
 • 1832 - 1857r. - w tych latach za czasów duszpasterstwa ks, Wawrzyńca Wysoczyńskiego parafia wróciła do wezwania Św. Stanisława
 • 1850r. - dobudowano wieżę w stylu muru pruskiego. Na wieży zawisły dwa dzwony, głoszące chwałę Bożą i gromadzące lud na modlitwę. Jeden z nich ukradziono, drugi zaś wisi do dzisiaj.
 • 1893r. - zostaje zbudowana nowa, murowana plebania
 • 1906r. - kościół grożący zawaleniem zamyka policja. Nabożeństwa odbywają się pod gołym niebem. Wkrótce wzniesiono Dom Parafialny, który przez okres siedmiu lat służył za kaplicę.
 • 1909r. - kościół – najstarszy zabytek Solca – zostaje rozebrany
 • 1911r. - Dzięki staraniom ks. proboszcza Witolda Nowakowskiego 2 sierpnia rozpoczęto prace przy budowie nowego kościoła,
 • 1912 r.- w tym roku nastąpiło poświęcenie nowego budynku kościoła.
 • 1922r - do Solca przybywa ks. Jan Mąkowski, który rozpoczyna zdobywanie funduszy na rozbudowę kościoła.
 • 1930r. - przy parafii powstaje chór ‘‘św. Cecylii ’’, który swoim śpiewem uświetnia uroczystości religijne i patriotyczne
 • 1931 r - 13 grudnia poświęcono nową świątynię powiększoną o trzy wielkości.
 • 1939 -1945r. - kościół jest czynny, a przy nim duszpasterzuje ks. Franciszek Hanelt.
 • 1948 – 1978 - posługę duszpasterską pełni ks. Jan Pelikant. Odnawia całkowicie kościół wewnątrz przyozdabiając w bogate malowidła ( w głównej nawie na suficie widnieje obraz Matki Bożej Królowej Świata oraz Męczeńska Śmierć Św. Stanisława BM ). Na wieży pojawiają się dwa dzwony z okazji Milenium Chrztu Polski ( 966 – 1966 ). Zostaje poszerzony chór, aby zmieściły się organy przeniesione z kościoła ewangelickiego.
 • 1978r. - parafię obejmuje ks. Antoni Balcerzak przystępując do rozbudowy Domu Parafialnego, któremu patronuje św. Anna.
 • 1987 r. - ks. Prymas Józef Glemp w czasie wizytacji duszpasterskiej wmurowuje kamień węgielny i rok później katecheza może odbywać się w pierwszych pomieszczeniach katechetycznych.
 • 1993r. - zostaje ufundowany ołtarz soborowy i dwie ambonki wykonane przez inż. Michalskiego z Wągrowca.
 • 1994r. - miasto funduje nowy parkan metalowy, poszerza chodnik wzdłuż kościoła oraz zostaje ufundowany chodnik główny
 • 1998- 1999r - ks. Arcybiskup Henryk Muszyński święci pomnik Ojca Św. Jana Pawła II, pierwszy w naszej Archidiecezji, ufundowany przez rodzinę Teresy i Marka Małeckich. W tym samym roku w miesiącu sierpniu i wrześniu firma Kornalewicz z Turu wykonuje wymalowanie kościoła. Założono też nową instalację nagłośnienia, a firma Bogdańskich ze Żnina wykonuje prace blacharskie.
 • 1999 r. - wiosną rozpoczynają się prace modernizacyjne przy dzwonach, które otrzymały nowe zawieszenie i automatyczne sterowanie. Zmodernizowano także zegar, który otrzymał elektroniczne sterowanie i kuranty z melodiami. Prace te wykonała firma Preis z Poznania.
 • 2000r. - dokonano generalnego remontu organów, którego uroczysty odbiór odbył się 12 listopada z udziałem ks. Kanonika Ryszarda Figla, muzyka i dyrygenta Prymasowskiego Chóru w Gnieźnie.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak
Indeksy grobów: Brak
Opis:
Cmentarz przy kościele obecnie już nie używany. Niektóre pozostałe groby nie do zidentyfikowania ze względu na brak tablic.
W roku 1927 został utworzony nowy cmentarz przy ulicy Piotra Skargi, na terenie cmentarza znajduje się kaplica cmentarna pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela

Zasięg terytorialny

Pozostałe miejscowości:
 • Jezierze- leśniczówka

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Flötenau - Plątnowo
Kabott - Kabat
Krossen - Chrośna
Otteraue - Otorowo
Ruden - Rudy
Salwin - Żółwin
Seebruch Forsthaus - Trzcianka
Steindorff - Makowiska
Weichselthal - Przyłubie

Księża

Pracujący w parafii

1382 -???? -ks. Mikołaj Solecensis - Solecki proboszcz
1431 -???? -ks. ???? ???? proboszcz
1517 -???? -ks. Michał ???? proboszcz
1577 - 1599 -ks. Taborowski Nikodem proboszcz
1585 -???? -ks. Urban ???? wikary
1633 -???? -ks. Brościński Maciej ????
-ks. Morawski Jan wikary
1660 -???? -ks. Regiński Bartłomiej proboszcz
1676 -???? -ks. Rylski Paweł proboszcz
1686 -???? -ks. Włodzimierski J. ???? komendariusz, później proboszcz
1689 -???? -ks. Walicki Marcin komendariusz
1690 -???? -ks. Pląskowski Jan proboszcz
1694 -???? -ks. Skubaczewski Jan proboszcz
1695 - 1712 -ks. Kotyński Mikołaj Józef proboszcz
1725 -???? -ks. Lisicki Maciej Kapelan solecki
1743 -???? -ks. Jaraczewski Aleksander proboszcz
1726 - 1768 -ks. Lipiński Wojciech proboszcz
1768 -???? -ks. Wochelski ???? proboszcz
1773 -???? -ks. Koźliński Izydor proboszcz
1775 - 1786 -ks. Marcin /(Józef? Baranowski komendariusz
1793 -???? -ks. Raszewski Maciej komendariusz
1796 -1801 -ks. Raspiłowicz Jan komendariusz
1819 -1831 -ks. Skupiewski Antoni proboszcz
1832 -1857 -ks. Wysoczyński Wawrzyniec proboszcz
1857 -1898 -ks. Weidner Józef proboszcz
1898 -???? -ks. Napierała Stanisław proboszcz
1904 -1904 -ks. Nowakowski Witold proboszcz
1914-1918 -ks. Wolski Franciszek proboszcz
1919-1921 -ks. Klein Jan proboszcz
1921-1933 -ks. Mąkowski Jan proboszcz
1933-1936 -ks. Badura Stanisław proboszcz
1936-1939 -ks. Degórski Edward proboszcz
1939-1946 -ks. Hanelt Franciszek proboszcz
1946-1948 -ks. Gliński Kazimierz proboszcz
1948-1978 -ks. Pelikant Jan proboszcz
1978-1990 -ks. Balcerzak Antoni Proboszcz ur. 1935, św. kapł. 1960
1990 - 2012 -ks. Konieczka Benedykt Proboszcz ur. 1939, św. kapł. 1964
2011 - 20?? -ks. Tyckun Maciej Wikariusz
2012 - 2012 -ks. Jakubowski Roman ???? 30.06 - 31.08.2012 ur. 1945, św. kapł. 1969
2017 - 20?? -ks. Stachowicz Andrzej Proboszcz od 01.09.2012, ur. 1969, św. kapł. 1994;

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).


W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.
Temat nie przebadany

Najstarsze księgi

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1663-1772 (AA Gniezno AP193 sygn. 1) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1663 r., ostatni wpis 29.03.1772 r.
Ciekawostki:

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1663-1772 (AA Gniezno AP193 sygn. 1) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1663 r., ostatni wpis 29.03.1772 r.
Ciekawostki:
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1633-1772 (AA Gniezno AP193 sygn. 1) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1663 r., ostatni wpis 29.03.1772 r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1663-1772 (AA Gniezno AP193 sygn. 1) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1663 r., ostatni wpis 29.03.1772 r.
Ciekawostki:
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1726-1928 (AA Gniezno AP193 sygn. 16)
Pierwszy wpis 17.11.1726r., ostatni wpis 29.03.1772 r.
Ciekawostki:
Zgony w latach 1663-1721
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Księgi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 350/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Solcu Kujawskim
Jednocześnie na stronie wyszukiwanie ogólne jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
 • chrztów:
 • 1663-1832 Film 72764
 • 1663-1780 Film 162761
 • 1777, 1780-1802, 1817-1842, 1866, 1887, 1889, 1891 Film 162762
 • 1802-1831 Film 162763
 • 1843-1891 Film 544850
 • 1892-1944 Film 2350545 Items 6 - 7
 • 1944-1951 Film 2350546 Items 1 - 2
 • 1663-1766, 1777, 1780-1788 Film 840105
 • 1788-1842 Film 840106
 • 1664-1683, 1684-1735, 1735-1780 Film 1186089 Items 3 - 10
 • małżeństw:
 • 1684-1844 Film 72765
 • 1818-1826, 1816 Film 162763
 • 1845-1926 Film 544850
 • 1927-1952 Film 2350546 Item 3
 • 1766-1780 Film 840105
 • 1684-1735, 1736-1802 Film 1186089 Items 3 - 10
 • zgonów:
 • 1726-1820 Film 72765
 • 1726-1832 Film 162764
 • 1833-1869 Film 544850
 • 1870-1951 Film 2350546 Items 4 - 5
 • 1766-1780 Film 840105
 • 1726-1832 Film 840106/
 • 1726-1759 Film 1186089 Items 3 - 10
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Baza małżeństw: WielkopolskieTG brak na Genealodzy.pl

Pozostałe księgi konsystorskie

Temat nie przebadany

Komentarz

Ogólna ocena zasobów

 • Poszukując krewnych osób z parafii Miejscowość nie wolno zapominać o konieczności sprawdzenia ksiąg w sąsiednich parafiach: Miejscowość link wewn. do Genepedii, .... i Miejscowość link wewn. do Genepedii (siedziba dekanatu).

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
1874-???? Solec Kujawski Otorowo, Przyłubie, Żółwin, Rudy
1930-???? Solec Kujawski Chrośna, Jezierze-leśniczówka, Kabat, Makowiska, Małe Dąbrowy, Otorowo, Przyłubie, Rudy, Trzcianka, Wypaleniska, Żółwin

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Solec Kujawski:
 • urodzeń: 1874 - 1906
 • alegaty: Brak danych
 • zapowiedzi: Brak danych
 • zapowiedzi: 1881 - 1914
 • małżeństw: 1874 - 1906
 • zgonów: 1874 - 1906


W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1782/0 Urząd Stanu Cywilnego Solec Kujawski

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Solec Kujawski:
 • urodzeń:
 • 1874-1875, 1876 Film 1194916 Items 2-8
 • 1876-1877, 1878 Film 1194917
 • 1881 Film 1194976
 • 1882-1883 1194977 Items 1-7
 • 1874-1875 Film 1194916 Items 2-8
 • 1878 Film 1194917
 • 1879-1880 Film 1194976
 • 1881 Film 1194976
 • 1882-1883 Film 1194977 Items 1-7
 • 1874-1875 Film 1194916 Items 2-8
 • 1876-1877 Film 1194917
 • 1878, 1879-1880 Film 1194976
 • 1881 Film 1194977 Items 1-7
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Solec Kujawski

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: Leszyce

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Solec Kujawski (dodać link wewnętrzny do strony Genepedii). Linki wewnętrzne będą dodawane dopiero po rozwinięciu struktury podziału administracyjnego Polski.