Stare Polaszki - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Stare Polaszki - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Stare Polaszki - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja o dokumencie.

Stare Polaszki - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii
 • Adres: 83-433 Stare Polaszki
 • Telefon: 58 687 61 04
 • Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Wg Spisu...1995 r. str. 547 Książę Pomorza Gdańskiego, Mściwój II (Mestwin) w 1289 r nadał wieś klasztorowi cystersów w Byszewie. Cystersi po otrzymaniu ziemi wybudowali kościół i rozpoczęli działalność duszpasterską.
Istniejący kościół drewniany był już bardzo stary.
Do kościoła należały 2 włóki.
Wynika to z historii Parafii Garczyn
Istniał kościół drewniany. Msze odprawiał proboszcz Parafii Stara Kiszewa co trzecią niedzielę.
Kościół w Polaszkach był filią w.wymienionej parafii.
Do kościoła należała 1 włóka roli.
W szpitalu było 2 ubogich.
Opis świątyni s.7v oryginalnej księgi.
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a (oraz dublet o sygn. G 20b.)
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. I str124 i 166 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Istniał mały, drewniany kościół p.w. św. Mikołaja, jest kościołem filialnym parafii kiszewskiej
Uposażenie proboszcza stanowiły dwa łany ziemi z łąkami oraz akcydens
Nie było plebani
Jako uposażenie proboszcz powinien dostawać dotacje z dworu Polaszki, ale z tego się nie wywiązywano,
Wieś królewska z nowym kościołem wystawionym z pruskiego muru pw. św. Mikołaja.
Oryginał protokołu z wizytacji zawiera opis kościoła i wyposażenia
Nabożeństwa odprawiano w co trzecią niedzielę
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 208)
 • 1731 r. - data dzwonu
Czy jest równoznaczna z jego zamontowaniem ?
Kościół filialny, stary, znacznie zniszczony, zbudowany w tzw. pruski mur
Dekret reformacyjny dla kościoła parafialnego w Kiszewie i filialnego w Polaszkach, s. 420-427 oryginału
Akta AD Pelplin Sygn. G 56
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 232)
 • 1752 r. - Zbudowano świątynię pod wezwaniem św. Mikołaja, murowaną, staraniem Stanisława i Katarzyny z Iwanickich Skórzewskich, starostów kiszewskich. (wizytacja dekanalna z 1779 r.)
 • 1754 r. - wybudowano obecny kościół murowany
Wg Spisu...1995 r. str. 547 obecny kościół istnieje od 1750 r.
Wg Repertorium...str267 kościół zbudowano w 1752r
Wieś z kościołem p.w. św. Mikołaja od dawna afiliowanym do parafii w Kiszewie
Na uposażenie składały się cztery łany ziemi, dane jeszcze w 1420 r. Aktualnie w użytkowaniu znajdował się jeden łan. Proboszcz posiadał też ogrody oraz czynsz płacony z w.wym. łanu.
We wsi Polaszki Nowe znajdował się zbór protestancki luterański.
We dworze znajdowała się kaplica, gdzie za zezwoleniem Konsystorza Gdańskiego odprawiał msze jezuita Konstanty Wysocki.
W ciągu roku ochrzczono około 10 dzieci.
Katolików dorosłych obojga płci było około 100. Akatolików także było tylu. z tym że we wsi Polaszki Nowe byli sami innowiercy
Dekret reformacyjny wystawiony 22 października 1765 r., s. 146-152 oryg.
Szczegółowe opisy i wykazy dotyczące parafii znajdują się w oryginalnym protokole s. 138-148
Akta AD Pelplin , Sygn. G 61
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 267)
Kościół fundowany jako parafialny, ówcześnie z powodu małego uposażenia, złączony jako filialny z parafią w Kiszewie.
Świątynia pod wezwaniem św. Mikołaja, murowana, zbudowana w 1752 r. staraniem Stanisława i Katarzyny z Iwanickich Skórzewskich, starostów kiszewskich.
Było około 80 osób do spowiedzi wielkanocnej
Uposażenie, jeszcze z czasów krzyżackich pochodzące, stanowiły cztery łany ziemi, wg przywileju z 1420 r., ale od czasów niepamiętnych kościół był w posiadaniu jednego łanu. Toczono spór i proces o odzyskanie całości. Pobierano dziesięcinę
Nabożeństwa odprawiane były w co trzecią niedzielę.
Proboszcz i wikariusz ci sami co w Kiszewie i tam rezydują.
Akta w AD Pelplin sygn. G 68.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 171
Świątynia murowana, kryta dachówką. Zakrystia także murowana.
W poszczególnych wioskach mieszkali:
- Stare Polaszki - katolicy: 162 osoby, innowiercy (luteranie) 55 osób;
- Nowe Polaszki - katolicy 70 osób (tu znajdował się zbór protestancki),
- Wilczebłoto - katolicy 10 osób i 2 akatolików
- folwark Sztacha - było 4 akatolików
Na uposażenie parafii parafii były cztery łany ziemi
Dekret reformacyjny dla parafii Kiszewa i kościoła filialnego w Polaszkach wystawiony dnia 19 IX 1780 r.
Akta w AD Pelplin sygn. G 70
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 209 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1923 r. - w dn. ?????? ustanowiono Kurację (wg dekretu z dn. 20.02.1937 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1924 r. - założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 80 członków
 • 1924 r. - założono Dzieło Dziecięctwa Pana Jezusa
Brak danych z 1928 r. odnośnie liczebności.
 • 192? r. - założono Żywy Różaniec
Brak danych z 1928 r. odnośnie liczebności.
 • 192? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej
Brak danych z 1928 r. odnośnie liczebności.
 • 1927 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
Brak danych z 1928 r. odnośnie liczebności.
 • 1928 r. - w obrębie kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 882
- katolików Niemców 7
- ewangelików Niemców 336
Ogółem 1225 dusz, w tym 650 komunikujących.
 • 1937 r. - w dn. 1 kwietnia Kurację przekształcono w parafię
Dekret z dn. 20.02.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1937 r.
Jak to rozumieć w świetle dekretu z 1937 r. ?
Kościół filialny Nowe Polaszki 1953 - nadal
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1953 r. str. 75) i wg kolejnych spisów do 1991 r. funkcjonował kościół filialny w Nowych Polaszkach.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 198) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny Nowe Polaszki.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów w zasobach PTG
Opis
Informacje o cmentarzu na stronie

Zasięg terytorialny

Polaszki ??
Polaszki Stare, Polaszki Nowe, folwark Wilczebłoto.
Stare Polaszki, Nowe Polaszki, Wilcze Błoto, Sztecha.
Parafie sąsiednie to: Kiszewy, Pogutkowy i Garczyn
Stare Polaszki, Nowe Polaszki, Wilczebłoto, Sztacha
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Nowe Polaszki, Stare Polaszki, Wilczebłoto.
Dekret z dn. 20.02.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1937 r.
Czerniki, Polaszki Nowe, Polaszki Stare, Wilcze Błota.
Czerniki, Nowe Polaszki, Równe, Stare Polaszki, Wilcze Błota.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 208) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 291) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 287) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 293) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 302) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 308) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 308) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 310) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Czernikau - Czernichowo (Czerniki W.; in. Kl.Czernikau)lub Czerniki
Neu-Paleschken (Neu Paleschken) Patrz też (mapa)Neu Paleschken Kr. Berent - Nowe Polaszki (Polaszki Nowe)
- Równe lub Równe
Alt-Paleschken (Poleschken, Alt Paleschken) - Stare Polaszki (Pelescowiz 1289, Polaskowy i Poliaskowi 1589, Polaszki, Podlaszki, Polaszki Stare)
Hoch-Paleschken (Wolfbruch, Wolfsbruch) Patrz też (mapa) Hoch Paleschken - Wilcze Błota (2.)] (Wilczebłoto, Polaszki) czy też ? Wilcze Błota Kościerskie

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 1642 - filia Patrz Parafia Garczyn
1642 - 1923 - filia Patrz Parafia Stara Kiszewa
1928 - 1928 - Ks. Felchnerowski Marian Kuratus
1945 - 1945 - Ks. Makowski Administrator
1946 - 1946 - Ks. Jesionowski Ernest Administrator
1946 - 1947 - Ks. Reinhardt Leon Administrator
1947 - 1959 - Ks. Schulz Jan Administrator, ur. 30.3.1910, św. 1938;
1946 - 19?? - Ks. Reinhardt Leon Wikariusz ekspozyt
1959 - 1970 - Ks. Sękowski Antoni Administrator
1970 - 2002 - Ks. Talaśka Edmund Proboszcz
2002 - 2010 - Ks. Talaśka Edmund Rezydent
2002 - 2019 - Ks. Dowbusz Edward Zbigniew Proboszcz
2019 - 2021 - Ks. Mikulski Robert Proboszcz
 • Źródła:
Spisy diec.
Strona www diecezji

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Brandt Augustyn SAC
1??? - Ks. Forycki Roman SAC
1??? - Ks. Gołuński Józef SAC
1??? - Ks. Białczak Władysław SAC
1??? - Ks. Wysocki Kazimierz
1??? - br. Gerigk Alojzy SVD
 • Żródła:
Strona www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

27.05.2010 - Ks. Talaśka Edmund

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1945 r.
- ślubów od 1945 r.
- zgonów od 1945 r.
- chrztów 1923-1976
- ślubów 1945-1990
- zgonów 1960-2008

Księgi chrztów

Księga chrztów 1923-1945 (w parafii) (wpisy po 1945 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Akty odtworzone, cz I
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1945-1976 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1923-1945
Brak danych
Księga ślubów 1945-1990 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1945-2008 (w parafii) (wpisy po 1945 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1254/19 Kościół katolicki w Starej Kiszewie i filia w Starych Polaszkach, pow. Kościerzyna
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Patrz inf.:
Gdzie szukać ksiąg metrykalnych? Wykaz baz i stron w poszczególnych województwach (More Maiorum)

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG. Okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Apostolstwa Modlitwy
- Dzieła Dziecięctwa Pana Jezusa
- Żywego Różańca
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Stare Polaski:
 • urodzeń: 1874-1908
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1908
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1908
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 20939/0 Urząd Stanu Cywilnego w Starych Polaszkach
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Księgi opublikowane na STRONIE
- Alt Paleschken (Westpreußen). Standesamt - Zivilstandsregister, 1874-1883
Księgi udostępnione przez Archiwum Państwowe w Gdańsku i opublikowane na STRONIE Stare Polaszki - sygnatura 10/2093

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Stare Polaszki:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie i PomTG

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Strony internetowe
Kościół Św. Mikołaja w Starych Polaszkach