Więcbork - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Więcbork - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Więcbork - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza o dokumencie.

Więcbork - Parafia rz.-kat. pw. św. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

łac.: Parohiae Vandsburgensis
Inne zazwy: Parafia p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1??? r. - erygowano parafię
 • 1405 r. - aktem z dn. 28 października wyznaczono legaty i użytki dla plebana
 • 1586 r. - założono Bractwo św. Anny (wg "Zarysu...)
Wg Słownika..." bractwo istniało od 1851 r.
W 1928 r. liczyło 85 członków
 • 1621 r. - istniał już szpital dla 5 ubogich (wg "Zarysu...")
Wg "Słownika..." dla 9 ubogich.
Istniał kościół murowany. Proboszcz posiadał 4 ogrody i 7 włók roli. Ponadto miał wolne rybołówstwo w jeziorach małymi narzędziami, a ile razy sieć zarzucano pobierał swoją część od każdego zaciągu. Kościół posiadał znaczne grunta. Dla wikarego stał osobny domek.
 • 1695 r. - w szpitalu przebywało 5 ubogich
Kościół uzyskał status kościoła filialnego.
 • 1772 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
 • 1778 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1785 r. - w dn. 13 lub 31 maja spłonęła większa część miasta,
w tym plebania, a w niej najstarsze akta i księgi.
 • 1787 r. - na cmentarzu wybudowano kaplicę św. Katarzyny
Wcześnie stał w tym miejscu drewniany kościółek pod tym samym wezwaniem. Jego stan już w 1653 r. był tak zły, że nabożeństwa rzadko się odbywały.
 • 1787 r. - w dn. 29 września nastąpiło benedykowanie kaplicy cmentarnej
 • 1836 r. - w dn. 27 listopada parafia przegrała proces przeciwko fiskusowi
Odtąd ponosi ona 2/3 kosztów budowlanych, które dawniej pokrywał patronat
 • 1837 r. - epidemia cholery
 • 1848 r. - epidemia cholery
 • 1852 r. - epidemia cholery
 • 1858 r. - w dn. 13 sierpnia założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło 54 członków.
 • 1890 r. - założono Katolickie Towarzystwo Ludowe
W 1928 r. liczyło 75 członków
 • 1892 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej św. Alojzego
W 1928 r. liczyło 60 członków
 • 1893 r. - parafia liczyła 1509 dusz
 • 1899 r. - założono Żywy Różaniec
W 1928 r. liczył 270 członków
Odszukać dekret
 • 1908 r. - przeprowadzono renowację wnętrza kościoła oraz gruntowną naprawę kaplicy cmentarnej
 • 1910 r. - założono Stowarzyszenie św. Dziecięctwa Jezus
W 1928 r. liczyło 190 członków
 • 1911 r. - przeprowadzono gruntowną naprawę organów kościelnych
 • 1915 r. - w szpitalu wybudowano salę parafialną ze sceną
 • 1918 r. - w dn. 4 marca założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 700 członków
 • 1920 r. - założono Towarzystwo św. Wincentego a Paulo
W 1928 r. liczyło 65 członków
 • 1921 r. - założono ochronkę dla dzieci
 • 1925 r. - przeprowadzono remont dachu kościoła
 • 1926 r. - w dn. 6 stycznia założono Towarzystwo Misyjne
W 1928 r. liczyło 20 członków
 • 1926 r. - wybudowano nowy dom dla ochronki
 • 1927 r. - w dn. 6 stycznia założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 404 członków
 • 1927 r. - w dn. 19 marca założono Bractwo Czci Najśw. Sakramentu
W 1928 r. liczyło 20 członków
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 2653
- katolików Niemców ok. 100
- ewangelików Polaków 30
- ewangelików Niemców 2779
Nowoczesne sekty:
- Pfingstgemeinschaft 30
- ewangelische Gemeinschaf 560
- christliche Gemeinschaft innerhalb der Landeskirche ok. 100
Ogółem 6252 osoby, w tym komunikujących 1900
 • 1928 r. - szpital posiadał 96 morgów roli, dom i chlew
Dekret z dn. 04.09.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 9/1936 r.
Dekret z dn. 03.03.1979 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1979 r.
Kościół filialny Wielowicz (1738-1899)
Patrz strona Parafii Wielowicz
Kościół filialny w Pęperzynie 1953 - ????
 • 1949 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1949 r. str. 71) istniał kościół w Pęperzynie (sub. cura ks. proboszcza w Zabartowie, diec. gnieźnieńska)
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1953 r. str. 76) i wg kolejnych spisów do 1968 r. funkcjonował kościół filialny w Pęperzynie.
Kościół filialny Zboże (1991 - nadal)

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Wg Spisu...1995 r. str. 510 istniały cmentarze:
katolicki i protestancki zamknięte od 1961 r., komunalny.

Zasięg terytorialny

 • 1??? r. - w momencie utworzenia parafia obejmowała:
Więcbork, Sypniewo i Wielowicz.
 • 1738 r. - obszar parafii został powiększony o tereny dawnej Parafii Wielowicz bez Sośna
Więcbork, Witunia, wieś i kolonia Zakrzewko, Tobółka, Nowy Dwór, Suchorąsk, Klocbudy, Śmiłowo, Pęperzyn i filia Wielowicz ze swoimi wsiami.
 • 1899 r. - w dn. 19 października brak danych o zasięgu terytorialnym Kuracji Wielowicz (wg dekretu z dn. 04.09.1936 r.)
Odszukać dekret
Dąbie (leśnictwo), Nowydwór, Pęperzyn, Roztoki, Suchorączek, Śmiłowo, Więcbork, Witunja, Zakrzewek, Zakrzewska Osada.
Dekret z dn. 04.09.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 9/1936 r.
Dalkowo, Nowydwór, Pęperzyn, Suchorączek, Śmiłowo, Więcbork, Witunia, Zakrzewek, Zakrzewska Osada.
Pęperzyn, Pęperzyn II-PGR, Pęperzyn III-PGR, Pęperzyn-Leśnictwo-PGR, Pęperzyn-Dworzec, i Pęperzyn Wybudowanie.
Miejscowości: Dalkowo, Nowy Dwór, Śmiłowo, Suchorączek, Witunia, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Zboże.
Więcbork - ulice: Aleja 600-lecia, BoWiD, Brzozowa, Dolna, Górna, Gdańska, Hallera, Kościuszki, Krasickiego, Mickiewicza, Na Skarpie, Ogrodowa, Orla, Os.Piastowskie, Pocztowa, Piaskowa, Potulickich, Powst.Wielkop., Parkowa, Rynek, Rybacka, Sawickiej, Stroma, Strzelecka, Stary Rynek, Słoneczna, Starodworcowa, Tartaczna, Wyzwolenia, Wojska Polskiego, Wasilewskiej, Wągrowskiego, 28 Stycznia, Złotowska.
Miejscowości: Dalkowo, Nowy Dwór, Śmiłowo, Suchorączek, Witunia, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Zboże.
Więcbork - ulice: Aleja 600-lecia, BoWiD, Brzozowa, Dolna, Górna, Gdańska, Hallera, Kościuszki, Krasickiego, lipowa, Mickiewicza, Na Skarpie, Ogrodowa, Orla, Pocztowa, Piaskowa,pl. Zwycięstwa, Powst. Wlkp., Parkowa, Stroma, Sawickiej, Strzelecka, Stary Rynek, Słoneczna, Świerczewskiego, Tartaczna, Wyzwolenia, Wasilewskiej, Wągrowskiego, Wodna, Wojska Polskiego, 28 Stycznia.
Miejscowości: Dalkowo, Nowy Dwór, Śmiłowo, Suchorączek, Witunia, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Zboże.
Więcbork - ulice: Aleja 600-lecia, BoWiD, Brzozowa, Dolna, Górna, Gdańska, Hallera, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Lipowa, Mickiewicza, Na Skarpie, Ogrodowa, Orla, Pocztowa, Powst.Wielkop., Parkowa, Rynek, Rybacka, Sawickiej, Stroma, Strzelecka, Stary Rynek, Starodworcowa, 28 Stycznia, Tartaczna, Wasilewskiej, Wągrowskiego, Wyzwolenia, Wodna, Wojska Polskiego, Złotowska, Zubrzyckiego.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 197) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 260) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 273) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 269) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 275) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2017 r. - wg strony www diecezji parafia obejmowała :
Miejscowości: Dalkowo, Nowy Dwór, Suchorączek, Witunia, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Zboże
Więcbork - ulice: 28-go stycznia, al. 600-lecia, Gdańska, I Armii WP, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Brzozowa, Chrobrego, Dolna, Dworcowa, Górna, Hallera, Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Odnowiciela, Kościuszki, Krajeńska, Krasickiego, Krótka, Książęca, Lipowa, Łokietka, Mickiewicza, Na Skarpie, Piaskowa, Plac Jana Pawła II, Powstańców Wielkopolskich, Ogrodowa, Orla, Parkowa, Pomorska, Potulickich, Rybacka, Sawickiej, Słoneczna, Starodworcowa, Stary Rynek, Stroma, Strzelecka, Szlak Bursztynowy, Tartaczna, Wasilewskiej, Wągrowskiego, Wodna, Wyzwolenia, Zamkowa, Złotowska, Zubrzyckiego
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Eichwalde - Dąbie (leśnictwo)
Neuhof - Nowy Dwór (Nowydwór)
Pempersin - Pęperzyn (Pamperzyno 1288)
Klotzbuden (Klotzdorf, Klocbuden) - Roztoki (Klocbudy, Rostoki)
Wilhelmsruh - Suchorączek (Suchorambzko 1288, Suchorąsk 1695)
- Śmiłowo
- Tobółka
Wellwitz(Woellwitz, Woellwitz-Mega) - Wielowicz (Wielowice)
Vandsburg (Wansburg) - Więcbork (Wiądzowno, Wanszowna 1384, Wyądzborg 1473, Więcburg 1510, Wiączborg 1546, Więcborg 1652) Wiązownia
Wittun - Witunia (Vithunia 1546, Withun 1554, Witunja, Witonia)
Seemark - Zakrzewek (Zakrzewko 1546)
Seefelde (Zakrzewke) - Zakrzewska Osada (Tobołka)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

16?? - 1653 - Ks. Stimaens Samuel Proboszcz
16?? - 1695 - Ks. Markiewicz Łukasz Proboszcz
18?? - 1808 - Ks. Trzebiatowski Ksawery Proboszcz
1908 - 1928 - Ks. Wilmowski Jan Proboszcz
1913 - 1928 - Ks. Weilandt Antoni Emeryt
1946 - 1948 - Ks. Brelicq van Jan Administrator, proboszcz tyt., dziekan, czł. "Consilium a vigilantia"('47), ur. 24.12.1888, św. 1913;
1946 - 19?? - Ks. Bartkowski Tadeusz II Wikariusz, ur. 24.10.1914, św. 1946;
1948 - 1958 - Ks. Brelicq van Jan Proboszcz, kanonik honorowy(1949-67); delegat biskupi (1953-58); dziekan (1946-58), członek "Consilium a vigilantia" (1946-58);
1949 - 19?? - Ks. Klonowski Kazimierz Wikariusz, ur. 6.7.1914, św. 1946;
1953 - 19?? - Ks. Słomiński Tadeusz Wikariusz, ur. 25.9.1921, św. 1951;
1957 - 19?? - Ks. Ciecholewski Roman Wikariusz
1961 - 1968 - Ks. Słomiński Tadeusz Administrator, wicedziekan (1963), ur. 25.9.1921; dziekan (1968-); mian. 1961;
1963 - 19?? - Ks. Gabor Franciszek Wikariusz, ur. 29.3.1929, św. 1955;
1963 - 1968 - Ks. Empel Józef Wikariusz, ur. 29.3.1935, św. 1959; mian. 1962;
1963 - 19?? - Ks. Nagierski Gracjan Wikariusz, ur. 25.9.1936, św. 1950;
1963 - 1968 - Ks. Brelicq van Jan Rezydent, proboszcz erer., emer. 1961;
1983 - 19?? - Ks. Słomiński Tadeusz Proboszcz,kanonik gremialny K.Kol.Kamieńskiej (1968-83)
1968 - 19?? - Ks. Piesik Gerard Wikariusz, ur. ur. 24.10.1940, św. 1965, mian. 1962;
1968 - 19?? - Ks. Nelkowski Romuald Wikariusz, ur. 7.2.1932, św. 1961, mian. 1967;
1968 - 19?? - Ks. Kłosowski Stefan Wikariusz, ur. 10.4.1929, św. 1957, mian. 1968;
1976 - 1983 - Ks. Kurowski Franciszek Wikariusz, 25.9.1943, 1967, 1976;
1978 - 1981 - Ks. Srebrzyński Andrzej Wikariusz
1978 - 1983 - Ks. Kośnik Karol Rezydent, kapelan honroowy Jśw, kanonik honorowy K.Katedr. Chełmińskiej, emeryt, 8.9.1898, 1924, 1978;
1981 - 1983 - Ks. Szulwic Dominik Wikariusz
1983- 1983 - Ks. Szulc Henryk Wikariusz
1985 - 2003 - Ks. Gabor Franciszek Proboszcz,
1986 - 1987 - Ks. Słoń Henryk Wikariusz, 23.10.1959, 1986, 1986;
1987 - 19?? - Ks. Koss Andrzej Wikariusz, 16.7.1960, 1987, 1987;
1989 - 19?? - Ks. Mróz Krzysztof Wikariusz, 28. 11.1964, 1989, 1989;
1990 - 1992 - Ks. Murawski Wojciech Wikariusz, ur. 11.03.1965, św. 1990;
1990 - 1991 - Ks. Knut Tadeusz Wikariusz, 19.8.1960, 1986, 1990;
1992 - 1992 - Ks. Flisikowski Grzegorz Wikariusz, ur 24.04.1963, św. 1988;
1992 - 2003 - Ks. Szopiński Andrzej Wikariusz, ur. 6.01.1967, p.poch. Chojnice, św. 1992;
1994 - 1995 - Ks. Bizoń Mieczysław Wikariusz, ur. 26.05.1959, św. 1984;
1994 - 1995 - Ks. Pielecki Waldemar Wikariusz, ur. 30.03.1969, św. 1994;
1996 - 1998 - Ks. Machut Ireneusz Wikariusz, ur. 12.10.1970, p.poch. Chojnice, św. 1995;
1997 - 2002 - Ks. Szulist Krzysztof Wikariusz, ur. 27.02.1972, p.poch. Kartuzy, św. 1997;
1998 - 2000 - Ks. Łącki Tadeusz Wikariusz, ur.3.9.1972, św. 1998;
2000 - 2003 - Ks. Adrich Stefan Wikariusz, ur. 30.10.1974, św. 2000;
2002 - 2003 - Ks. Jereczek Dariusz Wikariusz, ur. 10.11.1969, św. 1995;
2005 - 2017 - Ks. Gabor Franciszek Emerytura
2005 - 2011 - Ks. Kątny Adam Proboszcz
2010 - 2011 - Ks. Benk Marcin Wikary
2011 - 20?? - Ks. Kusy Marek Wikary
2017 - 20?? - Ks. Andrzejczak Adam Proboszcz
2017 - 20?? - Ks. Klafetka Tomasz Wikary
2017 - 20?? - Ks. Rybka Paweł Wikary

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin

Najstarsze księgi

- chrztów od 1770 r.
- ślubów od 1773 r.
- zgonów od 1785 r.
Obejmują także kurację wielowicką
Starsze akta i księgi spaliły się 13 lub 31 maja 1785 r.
- chrztów 1895-1926, 1926-1948, 1948-1950, 1950-1957, 1957-1963, 1964-1967, 1967-1970, 1971-1974, 1975-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1982-1986, 1986-1991, 1991-1992 i od 1992 r.
- ślubów 1921-1948, 1948-1958, 1959-1970, 1971-1979, 1980-1987, 1987-1992 i od 1992 r.
- zgonów 1885-1936, 1937-1948, 1948-1958, 1958-1970, 1971-1981, 1981-1990, 1990-1992 i od 1992 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1675 - W 1681,
tj. 7 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1770-1799 (AD Pelplin W 1675) Uzupełnić
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1801-1851 (AD Pelplin W 1676)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1895-1920 (w parafii) Uzupełnić (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1773-1835 (AD Pelplin W 1677) Uzupełnić
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1836-1920 (AD Pelplin W 1678) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 20.01.1836 r., ostatni wpis 23.11.1920 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1921-????
Brak danych
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1770-1784 (AD Pelplin - brak sygnatury) Uzupełnić
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1785-1790 (AD Pelplin W1679) Landgemlinden (wspólnie z następną księgą zgonów)
Pierwszy wpis 17.07.1785 r., ostatni wpis 01.12.1790 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce pierwotny opis miał postać 1785-1814, został poprawiony na 1785-1790 i ostatecznie skreślony,
- na pierwszej stronie jest opis 1785-1792. Nie można wykluczyć braku końca księgi lub braku zdjęć
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1785-1814 (AD Pelplin W1679) miasto (wspólnie z poprzednią księgą zgonów)
Pierwszy wpis 13.07.1785 r., ostatni wpis 21.11.1814 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce pierwotny opis miał postać 1785-1814, został poprawiony na 1785-1790 i ostatecznie skreślony
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1814-1843 (AD Pelplin W1680)
Pierwszy wpis 20.09.1814 r., ostatni wpis 24.12.1843 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Porównać 1814 r. z poprzednimi księgami
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1844-1884 (AD Pelplin W1681)
Pierwszy wpis 01.01.1844 r., ostatni wpis 29.12.1884 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1885-1957 (w parafii) Uzupełnić (wpisy po 1957 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1818-1847
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1818-1847
 • zgonów: 1818-1847
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Więcborku
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1818 - 1847
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1818 - 1847
 • zgonów: 1818 - 1847

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG, okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi konsystorskie

Księga bierzmowanych 1905-1950 (w parafii) (wpisy po 1950 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga wizytacji 1766 i 1791 (AD Pelplin - brak sygnatury) Uzupełnić
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące
- Bractwa św. Anny
- Szpitala dla 5 ubogich
- Bractwa Trzeźwości
- Katolickiego Towarzystwa Ludowego
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej św. Alojzego
- Żywego Różańca
- Stowarzyszenia św. Dziecięctwa Jezus
- Apostolstwa Modlitwy
- Towarzystwa św. Wincentego a Paulo
- Ochronki dla dzieci
- Towarzystwa Misyjnego
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Bractwa Czci Najśw. Sakramentu

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Więcbork:
 • urodzeń: 1874 - 1909
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: 1892
 • małżeństw: 1874 - 1909
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1909
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1804/0 Urząd Stanu Cywilnego Więcbork Miasto
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Więcbork:
 • urodzeń: 1874 - 1895
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: 1874 - 1883
 • małżeństw: 1874 - 1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1883
Komentarz
 • W zasobach AP nie wykazano istnienia księgi zapowiedzi dla której wykonano mikrofilmy. Jak to możliwe? Sprawa do wyjasnienia

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość